Voorzitter:
Dhr. P. Speetjens  (070) 399 84 50
e-mail: Speetjens.P@casema.nl
Secretaris / Secretariaat:
Mw. I. Elshof   (070) 393 31 57)
e-mail: elshofkbo@ziggo.nl
Penningmeester: vacant
iban NL93 INGB 0002078337 t.n.v. KBO, Rijswijk
Ledenadministratie
Mevr. H. Guillonard  tussen 10-1800 uur 
(o70) 390 68 18
en
Dhr. F.J. Kuipers  (070) 395 11 16
E-mailadres:  ledenKBO@ziggo.nl
Lindelaan 64 2282 GA Rijswijk
tevens inleveradres
Overige Bestuursleden:

Dhr. A.A. de Jong  (070) 393 19 44
2e Penningmeester / plv. voorzitter
Dhr. A.F. Kalse  (070) 393 55 01
wmo-gemeente
Dhr. J.W. Schepman  (070) 393 42 90
reiscommissie – huisvesting – wonen
Vrijwillige Ouderen adviseur
Mevr.C.M.J. van Bijsterveld   (070) 303 09 94
Dhr. F.J. Kuipers   (070) 395 11 16 
Activiteiten
Redactie mededelingenblad

ondersteuner KBOLEDEN