KBO-PCOB Leiderdorp; de vereniging van en voor Leiderdorpse senioren

KBO-PCOB Leiderdorp is ontstaan uit een fusie van de Katholieke Bond Ouderen en de Protestants Christelijke OuderenBond in Leiderdorp. KBO-PCOB Leiderdorp is aangesloten bij de landelijke vereniging KBO-PCOB.
In onze plaatselijke afdeling zijn uitsluitend vrijwilligers actief. De landelijke organisatie wordt bestuurd door vrijwilligers (allemaal senioren). Op het landelijke bureau, dat zorgt voor administratieve ondersteuning, belangenbehartiging, beantwoorden van hulpvragen van leden enz., zijn zowel vrijwilligers als betaalde professionals werkzaam.

Op plaatselijk niveau is de vereniging met name een ontmoetingsplek voor senioren. Iedere maand is er een activiteit waar we elkaar op een plezierige manier treffen. Dikwijls gaat dit gepaard met een interessante lezing of iets dergelijks. Daarnaast wordt er jaarlijks een boot- en/of bustocht georganiseerd.
Er kan hulp worden geboden bij het invullen van belastingformulieren en ook bij veel andere problemen kan hulp worden geboden bij het vinden van een oplossing.

De activiteiten van de landelijke organisatie bewegen zich rond de thema’s: Digitalisering, Koopkracht, Veiligheid, Welzijn en Zorg, Wonen en Zingeving. Rond die thema’s worden onderzoeken gedaan en met publicaties en contacten in de politiek worden de belangen van senioren onder de aandacht gebracht en behartigd. Regelmatig verschijnen vertegenwoordigers van KBO-PCOB dan ook in de media.
Verder zijn er voordeelacties en een webshop voor leden.

Tien keer per jaar verschijnt het ledenblad KBO-PCOB Magazine met interessante artikelen, informatie en aanbiedingen en stopt onze afdeling daar de Nieuwsbrief in met informatie over onze activiteiten en dergelijke.