Sinds 23 november 2017 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de KBO en PCOB afdelingen in Leiderdorp onder de naam KBO-PCOB afdeling Leiderdorp.
Activiteiten worden gezamenlijk gehouden. Alleen de financiën zijn nog gescheiden vanwege de verschillende organisatievormen.

Wij hechten sterk aan deze samenwerking en vinden het belangrijk, dat er één vereniging voor ouderen in Leiderdorp is. Door het uiteenvallen van de Unie KBO en het daardoor eindigen van de landelijke samenwerking tussen KBO en PCOB is de samenwerking in Leiderdorp onder druk komen staan. Wij hebben daarom besloten om ons los te maken van KBO Zuid Holland en verder te gaan onder de landelijke vereniging PCOB-ANBO.

Deze website zal per januari 2024 uit de lucht gaan. U kunt voor informatie over KBO-PCOB Leiderdorp terecht op onze website op het PCOB platform: Leiderdorp – PCOB