Sinds 23 november 2017 is er een samenwerkingsovereenkomst tussen de KBO en PCOB afdelingen in Leiderdorp onder de naam KBO-PCOB afdeling Leiderdorp.
Activiteiten worden gezamenlijk gehouden. Alleen de financiën zijn nog gescheiden vanwege de verschillende organisatievormen.

 

Het huidige KBO-PCOB bestuur bestaat uit:

Mw. E.C. (Ellis) Groothoff, interim voorzitter PCOB

Dhr. W.J.A.M. (Guy) Maris, voorzitter KBO

Dhr. J. (Hans) Kapteyn, vicevoorzitter PCOB

Dhr. J. (Jos) Lagendijk, secretaris a.i. PCOB en KBO/PCOB

Dhr. W.C.C.  (Wim) Rijsbergen, penningmeester KBO

Mw. M. (Margriet) Kapteyn-Besemer, ledenadministratie en penningmeester PCOB

Mw. C.A.M. (Corry) Boin

Mw. M.J.E. (Ria) Prangers

Mw. A.W. (Anneke) van der Sluis

 

Contact
Dhr. J. (Jos) Lagendijk
E: kbojos2148@gmail.com

HUBA
Dhr. W.C.C.  (Wim) Rijsbergen
Dhr. W.J.A.M. (Guy) Maris
Belangenbehartiging
Dhr. W.J.A.M. (Guy) Maris