Verslag ontmoetings­bijeenkomst op 15 november

De heer Thuis opent deze dag met uitleg en een gedicht van J. van Haeringen.
Wij blijven geloven dat onder miljoenen
de Heer van de schepping een plan met ons heeft,
waarin zich Zijn heil en mijn twijfels verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.

En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden,
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd
nog steeds kan vertroosten verlichten bevrijden
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten ons zelf voor de ander te leven
ons kleine begin van Zijn groot ideaal.

Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt.
’T morgenrood rijst dan Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.

In zeven groepen zullen we aan de hand van een aantal vragen de discussie met elkaar voeren. De groepen zijn aan de hand van kleuren samengesteld om zo te voorkomen dat afdelingen bij elkaar komen te zitten.

Hoe heeft u de corona-periode ervaren?
Daar kwamen diverse antwoorden op: erg lang / moeilijker met handhaven / beklemmend / je trekt je terug / alleen contact per telefoon / dochter gescheiden en moeilijk met communicatie / alles valt weg aan contacten / erg op jezelf gericht geweest / stil / weinig of geen ontmoetingen / een aanslag op de sociale samenleving / gemis van activiteiten / ook periode van rust persoonlijk en buiten / soms waren ouderen niet gevaccineerd en was het moeilijk hoe hier mee om te gaan / belrondes gestart / zomer buitenactiviteiten georganiseerd / niets moeten /high tea op de parkeerplaat naast de kerk / met de waterbus naar Dordrecht met een groep i.p.v. bus-uitstapjes / fietstochten / huisbezoeken enz.

Corona legde veel stil voor wat betreft ontmoetingen, bezoek, contacten met (klein)kinderen. Veel mensen bleven thuis zitten, bij afdelingen alleen kleine activiteiten rond Kerst en Pasen. De rustige omgeving werd ook als positief en zelfs weldadig ervaren.

In de coronatijd is veel gesproken over kwetsbare ouderen. Wie zijn dan die kwetsbare ouderen? Kennen we hen ook?
Niet alleen kwetsbare ouderen, maar alle mensen die zich houden aan de corona-maatregelen waren kwetsbaar. Jong en oud. O.a. een adventsviering aangeboden, maar uiteindelijk afgelast. Ga mensen aub niet als kwetsbare mensen beschouwen. Het digitale tijdperk zorgt er al voor dat mensen kwetsbaar worden. In ieder geval kunnen we ‘dementerenden’ wel kwetsbaar noemen. Die snappen er helemaal niets meer van. Sommigen vinden het ook moeilijk om contact te zoeken en blijven eenzaam. Ook kwetsbaar. Dit geldt ook voor jongeren: vaccinatie-angst voor de bijwerkingen die er mogelijk kunnen zijn. Al die mensen die de deur niet meer uit kunnen zijn kwetsbaar. Het lange thuis zitten gaf dikwijls de ervaring van eenzaam zijn. De drempel om uit huis te gaan was vaak erg hoog. Hoe moet je mensen die eenzaam zijn benaderen? Kwetsbare ouderen: (chronisch) zieken, invalide ouderen, mensen met beginnende dementie en hun partner.

Lang leve het digitale tijdperk. Veel afspraken/vergaderingen/ ontmoetingen konden toch doorgaan. Maar hoe worden ouderen bereikt die geen deel uitmaken van de digitale samenleving?
O.a. immigranten zijn hier moeilijk te bereiken. Niet alleen de digitale samenleving, maar ook de taal is een barrière. Men heeft problemen met parkeren (steeds vaker digitaal) / acceptgiro gaat ook stoppen en dat is ook een groot probleem. Banken sluiten hun filialen. Post moet steeds verder van huis op de post gedaan worden omdat brievenbussen verdwijnen. Het digitaal communiceren gaat ten koste van verdiepende gesprekken en mogelijk gaat dit ten koste van het vertrouwen in elkaar. De contacten met de leden vinden alleen telefonisch plaats. Zo min mogelijk digitaal, wel met de kinderen en kleinkinderen.
Misschien goed om te informeren naar emailadressen. Sommige ouderen hebben door corona toch ook een laptop of iPad aangeschaft. Ouderen hebben moeite met het verkrijgen van een QR-code als ze niet beschikken over een smartphone. Niet duidelijk hoe je een papieren code kan krijgen.

Het digitale tijdperk had veel voordelen in het bereiken van andere mensen en van elkaar. Via het scherm konden we veel meemaken, vooral de kerkdienst van de eigen parochie/gemeente werd gewaardeerd. Wel waren we het erover eens dat mensen die geen deel daarvan uitmaken extra aandacht behoeven.

Zijn er ook positieve effecten voor ouderen na deze corona-periode?
Er is meer hulp van kinderen en kleinkinderen gekomen. Sommige ouderen hebben een computer aangeschaft of iPad. Zelfstandigheid gaat wel verloren. De hulpvaardigheid van anderen is gegroeid. Men is de eigen omgeving beter gaan leren kennen en ook meer kennis gaan maken met de culturele wereld. Sommigen zijn meer digitaal vaardiger geworden. Men kan thuis de eigen kerkdienst ontvangen via YouTube. Men is meer gebruik gaan maken van skype e.d. Er wordt meer gelezen. Het vrijwilligerswerk is gegroeid. Vooral hebben de ouderen meer en meer digitale vaardigheden aangeleerd. Ook hebben we geleerd om hulp te vragen, wat tot dan toe nog moeilijk was voor velen. Nogmaals werd genoemd de “heerlijke” rust om ons heen in Corona tijd. In sommige plaatsen worden maaltijden georganiseerd, die behoorlijk goed bezocht worden.

Wat kan men leren uit de coronatijd voor het werken binnen onze afdelingen?
Bewuster leven en prioriteiten stellen. Hulpvaardigheid vast blijven houden. Meer bezoekwerk doen. Ouderen bezoeken de middagen voornamelijk voor het onderlinge contact en voor de spreker, die is uitgenodigd. Omzien naar elkaar is erg belangrijk.
Het formeren van een vitaal bestuur is moeilijker geworden. We worden steeds creatiever bij probleemoplossingen. Waarderen wat je gemist hebt. Niet alles is maakbaar. Meer besef van afhankelijkheid gekregen. Bezoek is erg belangrijk. Aanrader om de bezorgers van de magazines en nieuwsbladen deze af te laten geven. Iedere maand een deel van de adressen. Ieder contact is er een. Huisbezoeken blijft belangrijk. Daardoor krijg je veel informatie hoe iemand leeft en hoe kwetsbaar iemand is of juist niet.
We zijn ons er veel meer van bewust geworden hoe belangrijk het onderlinge contact, ontmoetingen en gesprekken met elkaar voor ons zijn. Het is een behoefte gebleken, voor sommigen zelfs een noodzaak. Om de bijeenkomsten in de afdelingen meer inhoud en zin te gevend zou er meer aandacht moeten worden gevraagd voor de belangenbehartiging; zoals o a voor: wonen, vervoer, duurzaamheid, pensioenen, zorg etc. Daarbij moeten de leden “mee genomen“ worden met hun vragen en bij de besprekingen.

Aan het eind heeft Jaap van der Kooij een kort filmpje laten zien, dat door de burgemeester van Meierijstad op YouTube is gezet. Voor iemand die het thuis nog wil laten zien of aan vrijwilligers: https://www.youtube.com/watch?v=2sPpYg2UNyk
In een tijd waarin veel mensen het zwaar hebben zijn het juist de momenten van hoop die ervoor zorgen dat we volhouden. Die momenten van hoop – die lichtpuntjes – zijn belangrijk. Het kleine gebaar. Het naar elkaar omzien. Laten we dat óók straks niet meer loslaten. Alle mensen wordt een lichtpuntje gegund: een beetje steun en warmte, van mens tot mens. Helpt u ook mee om ‘lichtpuntjes’ een steuntje te laten zijn? Houd moed! Het komt goed.

Als afronding van deze dag is geëindigd met een gebed uit het boekje ‘Medemens” van Kerk in Actie van de PKN:
Vader in de hemel,
dank U voor ontmoetingen die er toe doen,
waarin we mensen tegenkomen
die ons wezenlijk weten te raken.
Mensen die op hun beurt ook geraakt worden.
Wij bidden om zulke ontmoetingen
waarin we plotseling in staat blijken
om levende woorden te spreken
en te ontvangen.
Amen