Vacature penningmeester KBO Zuid-Holland

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige penningmeester zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester voor seniorenorganisatie KBO Zuid-Holland.

De functie van penningmeester omvat de volgende werkzaamheden:

  • Beheer van de geldmiddelen
  • Voeren van een boekhouding van inkomsten en uitgaven
  • Afdragen van de verschuldigde bijdrage aan Unie KBO
  • Administratie van de verschuldigde afdracht van de afdelingen aan de bond
  • Opstellen van financieel jaarverslag
  • Opstellen van jaarlijkse begroting
  • Bijeenroepen en informeren van Financiële Commissie
  • Tekenen van alle financiële stukken
  • Beheer van loonadministratie

Wij zoeken een kandidaat die relevante ervaring heeft met het voeren van financiële administraties en het opstellen van financiële jaarverslagen en begrotingen. Een persoon met goede communicatieve- en netwerkvaardigheden; flexibel, stressbestendig en sociaal vaardig. De kandidaat-penningmeester is verbindend en inlevend naar vrijwilligers en beroepskrachten toe. Als penningmeester geeft u mede vorm aan de visie en het beleid van onze seniorenorganisatie.

Wij nodigen personen, die interesse hebben in deze vacature, uit om voor 5 mei a.s. per e-mail te reageren naar: pajmclabbers@gmail.com.

Gesprekken met kandidaten zullen door een commissie worden gevoerd.