Geannuleerd: Bedevaart in Brielle op wo. 27 september a.s.

 

Ter informatie:

Vanwege het geringe aantal aanmeldingen hebben wij helaas moeten besluiten onderstaande Bedevaart te annuleren.

Bergschenhoek, 18 september 2023

 

Uitnodiging Bedevaart naar Brielle op woensdag 27 september 2023

Zoals u wellicht weet organiseert de KBO in Zuid-Holland al jarenlang ieder jaar een bedevaart voor
haar leden. In de Projectgroep Zingeving van KBO en PCOB in onze provincie is het idee
geboren om dat dit jaar gezamenlijk te doen. We willen dit jaar naar Brielle gaan. Het
voordeel hiervan is, dat deze locatie goed bereikbaar is per auto (klik hier voor route) of het
OV (vanaf Brielle Centrum is de loopafstand 12 minuten), zie www.9292.nl. We gaan dan
ook niet, zoals gewoonlijk, met bussen. Dit was op zich met alleen KBO al een hele
organisatie, laat staan nu ook de PCOB deelneemt.
De bedevaart zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 27 september a.s.
Voor deze bedevaart kunt u zich tot 6 september a.s. opgeven bij het bestuur van uw
afdeling. De kosten zijn € 27,50 per persoon. Deze kunt u betalen bij uw afdeling.
Wij nodigen u van harte uit om deze mooie dag met ons mee te maken.

De indeling van de dag is, onder voorbehoud, als volgt:
10.30 uur: Aankomst in de Bedevaartskerk H.H. Martelaren van Gorcum, De Rik 5
(hoek Kloosterweg), 3232 LA Brielle; Ontvangst met koffie/thee met iets
lekkers erbij
11.00 uur: Een oecumenische woord- en gebedsviering, waaraan wordt meegewerkt door
diaken Ronald Dits en Ds. Eibert Kok, terwijl het orgel wordt bespeeld door
Theo Kloeg
12.00 uur: Lunch
13.30 uur: Lezing door Nel Adam over de geschiedenis van de Martelaren van
Gorinchem, een geschiedenis die onlosmakelijk is verbonden met dit
heiligdom.
15.00 uur: Afsluiting met koffie/thee
15.30 uur: Vertrek

Ook niet-leden zijn van harte uitgenodigd. Zo kan men kennis maken met onze beide
organisaties.

Wilt u nog meer informatie dan kunt u mailen naar Arie Slob, email: mrarieslob@hetnet.nl of
Annelien den Boer, email: adenboer@kbozuidholland.nl