STARTERSBIJEENKOMST NIEUWE HUBA’S

Jaarlijks verzorgen HUBA’s (Hulp bij Belasting Aangifte) voor de leden van de KBO en PCOB in Zuid-Holland de aangifte inkomstenbelasting. Ook bekijken ze of men recht heeft op huur- en/of zorgstoeslag.
Er zijn al veel HUBA’s maar omdat een aantal HUBA’s heeft aangegeven komend jaar niet meer beschikbaar te zijn heeft deze groep behoefte aan uitbreiding.

Wij vragen van HUBA’s de volgende eigenschappen:
– kunnen luisteren met een open vizier
– nauwgezetheid en geduld
– affiniteit tot en openstaan voor zaken betreffende belastingen en toeslagen

Jaarlijks wordt van de HUBA gevraagd deel te nemen aan:
– het in januari/februari maken van oefenopdrachten (digitaal)
– het in februari volgen van een cursus, gegeven door geoefende trainers van KBO en PCOB
– het in de maanden maart en april verzorgen van de (eenvoudige) belastingaangifte en/of
het aanvragen van toeslagen
– deelnemen aan de evaluatie (digitaal)
– openstaan voor het per e-mail beantwoorden van vragen van de leden

Aan het bezitten van een laptop en het adequaat kunnen bedienen daarvan is niet te ontkomen.
Standaard mag de HUBA een de leden een onkostenvergoeding van € 15,00 per aangifte vragen.

In januari 2023 is er een startersbijeenkomst voor nieuwe HUBA’s.
Heeft u hiervoor belangstelling en bent u lid van de KBO of PCOB, dan kunt u zich aanmelden bij uw plaatselijk afdelingsbestuur.
Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over de startersbijeenkomst.
Aan het volgen van deze startersbijeenkomst zijn voor de deelnemer geen kosten verbonden.