Onderzoek Empowerment van senioren

Het aantal senioren in Nederland neemt steeds meer toe. We vinden het belangrijk dat zij zelf aan het roer blijven staan van hun leven, ook als zij ouder worden. Dit wordt ook wel ‘empowerment’ genoemd. Het sociaal werk heeft als ambitie om hieraan bij te dragen. De vraag is dan ook: in hoeverre lukt dit? Vragenlijsten kunnen helpen om hier zicht op te krijgen.

Vanuit de Tilburg University en de HAN hogeschool zijn we bezig met het ontwikkelen van zo’n vragenlijst. Wij willen graag van u leren. U zou ons erg helpen als u deze vragenlijst wilt invullen voor ons. Dit kan via de volgende link:

 https://tilburgss.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bOZLRnzzV7u4Uo6

De vragenlijst is anoniem en kan niet herleid worden naar u. Het invullen duurt niet langer dan 10 á 15 minuten.

Veel dank!

Thomas Noordink

Thomas.Noordink@HAN.nl