Nieuws type: Landelijk

Nu op naar een seniorvriendelijke provincie

KBO-PCOB feliciteert alle kandidaten die gisteren over het hele land in de Provinciale Staten zijn gekozen. De kiezers hebben een signaal afgegeven dat ook landelijk aandacht verdient. In de provincies is het is nu aan de politieke partijen, waarvan BBB een indrukwekkende overwinning heeft bereikt, om colleges te vormen. Wat KBO-PCOB vraagt is een seniorvriendelijk provincie:

 • Een provincie die de wereld van senioren kent en zorgt dat senioren zich (weer) in de provinciale politiek herkennen.
 • Een provincie die senioren actief betrekt bij het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid.
 • Een provincie die senioren een structurele plaats in advies- en overlegorganen geeft.

Ons Manifest Provinciale staten 2023, over de seniorvriendelijke provincie staat vol met goede ideeën:

 1. Wonen naar wens: voldoende passende woningen voor ouderen.
 2. Mobiliteit en ruimte voor alle vormen van vervoer voor ouderen.
 3. Een groene omgeving die bijdraagt aan de gezondheid en vitaliteit van senioren.
 4. Een inclusieve provincie die initiatieven ondersteunt die eraan dat iedereen kan meedoen.

Dát is wat KBO-PCOB wil. Wij wensen alle gekozen kandidaten veel succes als Statenlid en denken en helpen de komende tijd graag mee bij het waarmaken van een seniorvriendelijke provincie.

 

Nationale Plasdag

Het is Nationale Plasdag. Deze dag is bedoeld om plasproblemen bespreekbaar te maken en bewustwording te creëren voor de uitdagingen van mensen met (in)continentieproblemen. De MLDS en haar partners in de Toiletalliantie vragen dit jaar specifiek aandacht voor het tekort aan openbare toiletten langs wandel- en fietstochten in Nederland. Want het probleem is er niet alleen voor mensen met (in)continentieproblemen, maar ook voor mensen met spijsverteringsproblemen en voor bijvoorbeeld veel oudere mensen. Wat de reden ook is: het is zorgelijk dat mensen ervoor kiezen (alleen) thuis te blijven, omdat ze niet zeker weten of er een toilet beschikbaar is.
Lees hier het hele persbericht

Laat brede groep senioren financieel niet door het ijs zakken

De Seniorencoalitie vindt dat het kabinet de koopkrachtmaatregelen niet al te rigoureus moet beperken. Anders krijgen senioren met een laag middeninkomen volgend jaar de rekening gepresenteerd. Ook al is de uitvoering niet ideaal, het is goed geweest dat het kabinet vorig jaar een omvangrijk koopkrachtreparatiepakket heeft opgetuigd in verband met de hoge energieprijzen.

 Nu het CPB nieuwe economische cijfers over 2023 en 2024 heeft gepresenteerd, bereidt het kabinet een versobering van de koopkrachtreparatie voor. Maar door de onzekere vooruitzichten en de verbreding van de inflatie is dit schaatsen op glad ijs. Voorkomen moet worden dat senioren die net niet meer voldoen aan aangescherpte voorwaarden, straks door het ijs zakken.

 Seinen niet op veilig

Op basis van de CPB-cijfers in het Centraal Economisch Plan gaat het kabinet de komende tijd belangrijke beslissingen nemen over de begroting voor 2024 en over aanpassingen in de begroting over 2023. “Toch staan de seinen voor de koopkracht nog lang niet op veilig”, zegt bestuurder John Kerstens namens de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM).

Uit de CPB-ramingen blijkt dat gepensioneerden er in 2023 (0,5%) en 2024 (1,4%) gemiddeld iets op vooruitgaan. Dat is op het eerste gezicht positief, maar er zijn flinke risico’s. Zo constateert het CPB dat de inflatie zich heeft verbreed van energie naar prijzen van andere goederen en diensten. Dit terwijl de koopkrachtdaling van vorig jaar (voor gepensioneerden bedroeg deze gemiddeld 2,5%) nog niet helemaal is gecompenseerd en de armoede stijgt. Onder de mensen in de zwakste groep in de samenleving zijn er volgens het SCP maar liefst vier op de tien gepensioneerd. Kerstens: “We moeten ons daarom niet rijk rekenen met deze CPB-cijfers.”

Hardnekkig genesteld

De inflatie heeft zich dus hardnekkig in de economie genesteld, zelfs als de energieprijzen dalen. Maar intussen heeft het kabinet al aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat het bekijkt hoe de koopkrachtsteun kan worden afgebouwd en meer kan worden gericht op alleen de meest kwetsbare huishoudens. De seniorenorganisaties vrezen echter dat mensen nog maar moeten zien wanneer hun oplopende uitgaven daadwerkelijk ophouden, zeker als er volgend jaar onverhoopt sprake is van een koude winter.

Daarbij groeien de inkomens van gepensioneerden met een aanvullend pensioen in 2024 minder dan die van werkenden, waardoor senioren de prijsstijgingen moeilijker kunnen bijbenen. Gepensioneerden zijn niet geholpen met de loonstijgingen. Hoewel voor het eerst sinds jaren hun pensioenen zijn verhoogd, zijn ze verder gaan achterlopen bij de inflatie. Bovendien is ongewis of het met de nieuwe pensioenwet beloofde zicht op een koopkrachtig pensioen wel wordt waargemaakt.

Oproep aan het kabinet

Natuurlijk moeten de meest kwetsbaren goed beschermd worden. Maar dat is niet de enige groep die hulp nodig blijft hebben Als het kabinet de voorwaarden voor compensatie gaat aanscherpen, moet er ook oog zijn voor de bredere groep senioren met lagere en middeninkomens. Zij lopen het risico om niet meer in aanmerking te komen omdat ze dan een net iets te hoog inkomen hebben. Als het even tegenzit, betalen zij met een bescheiden inkomen overal het volle pond, terwijl zij bijvoorbeeld geen kans meer hebben op een baan die helpt om uit de financiële zorgen te komen. Kerstens: “Als Seniorencoalitie roepen wij het kabinet op om te voorkomen dat de bredere groep van senioren met een laag inkomen, achter het net vist als er besloten wordt hoe het verder moet met de koopkrachtreparatie”.

Begrip voor stakingen, schrappen buslijnen onacceptabel

Uit onderzoek van KBO-PCOB onder onze leden blijkt dat bijna één derde van degene die regelmatig gebruik maakt van het openbaar vervoer hinder ervaart van de stakingen. Ruim de helft van de 1390 ondervraagde senioren heeft begrip voor de stakingen in het streekvervoer.

Het begrip is een stuk kleiner als we vragen naar het verdwijnen van onrendabele buslijnen of opheffen van haltes. 16% geeft aan hiervoor begrip te hebben. Men ziet het als een verschraling van de dienstverlening en beperking van bewegingsvrijheid. De bereikbaarheid van voorzieningen in het landelijke gebied, en in dorpen is beperkt voor wie afhankelijk is van openbaar vervoer. Als er bussen, bushaltes en/of buslijnen zijn verdwenen of gaan verdwijnen, dan verwacht meer dan de helft daar hinder van te ervaren (54%).

De verschillen tussen de regio’s zijn groot als het gaat om het verdwijnen van bussen, bushaltes en/of buslijnen. In het noorden geeft bijna de helft (49%) aan dat er openbaar vervoer is verdwenen, in het zuiden is dit een derde (33%).  Het doel om mensen langer thuis te laten wonen en zelfredzaam te laten zijn druist in tegen deze bezuiniging. We roepen dan ook op om bereikbaarheid van regio goed te houden.

 

Provinciale Statenverkiezingen héél belangrijk!

Een kwart van de mensen die mogen kiezen bij de komende Provinciale Statenverkiezingen is 65 jaar of ouder. Wilt u een seniorvriendelijke provincie, dan is het belangrijk dat u gaat stemmen op woensdag 15 maart. Senioren kunnen echt het verschil maken. En provincies zijn ontzettend belangrijk. Zij hebben een flinke vinger in de pap bij thema’s die ons allemaal aangaan. Van woningbouw tot openbaar vervoer, van wegen tot stikstofbeleid.

Bovendien kiezen de gekozen Statenleden straks op hun beurt weer de Eerste Kamer. ‘Kortom: Provincies zijn onmisbaar’, stelt Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer. ‘We leven in een klein, dichtbevolkt land. Dat vraagt veel van de ruimtelijke inrichting. Denk aan de prachtige steden, de industrie en de landbouw. Daarvoor zijn provincies onmisbaar. Zij voeren het landelijk beleid én eigen beleid uit. Zo zorgen ze voor evenwicht in het ruimtelijk beleid.’

Belangrijke thema’s
Woonminister Hugo de Jonge heeft met de provincies afspraken gemaakt voor de bouw van 900.000 woningen tot 2030. Een enorme uitdaging. Bruijn: ‘Gemeenten doen veel zelf, maar de provincie is een belangrijke partner en regisseur.’ De provincies zijn ook betrokken bij het stikstofvraagstuk. Hoe geven we ruimte aan de boeren, in evenwicht met de natuur en de bedrijvigheid? ‘We moeten op zoek naar een nieuw evenwicht, stelt Bruijn. ‘De provincies zijn nu aan zet.’

En de provincie gaat over streekvervoer. Bruijn: ‘Streekvervoer is voor veel ouderen belangrijk om zelfstandig familie of vrienden te bezoeken en omdat voorzieningen als winkels en pinautomaten uit veel kleinere plaatsen verdwijnen. Voor mobiliteit zijn ook goede provinciale wegen belangrijk. De provinciale verkiezing is hét moment om u hierover uit te spreken.’

Nieuwe Eerste Kamer
Als u op 15 maart naar de stembus gaat, stemt u indirect ook landelijk. Want op 30 mei kiezen de leden van de Provinciale Staten de nieuwe Eerste Kamer. De 75 leden van de Eerste Kamer toetsen jaarlijks ruim driehonderd wetsvoorstellen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Een belangrijk thema was en is de pensioenwetgeving. Het wetsvoorstel is eind december aangenomen door de Tweede Kamer en wordt nu behandeld door de Eerste Kamer. ‘De pensioenwet is vooral ook belangrijk voor de huidige gepensioneerden, stelt Bruijn. ‘Want als je niet meer werkt, heb je geen invloed op de hoogte van je inkomen. Er ligt dus een belangrijke verantwoordelijkheid voor de regering, de Tweede en Eerste Kamer en de sociale partners om een weloverwogen besluit te nemen.’

Welkom bij de tellingen
Ook minister Hanke Bruins Slot benadrukt het belang van de verkiezingen. ‘Want zij beslissen over plannen die van invloed zijn op úw omgeving. Het gaat over zaken die ons nu en in de toekomst raken. En waar we nú keuzes over moeten maken.’ Hoe gaat het met het tellen van de stemmen als de stembussen sluiten om 21.00 uur? Bruins Slot: ‘Dan starten de stembureauleden en tellers meteen met het tellen van de stemmen. De volgende dag controleert het gemeentelijk stembureau of er geen telfouten zijn gemaakt. Indien nodig tellen zij de stemmen van een stembureau na. Sommige gemeenten tellen woensdagavond alleen de stemmen per partij. Donderdag wordt door nieuwe tellers, op een centrale plek, ook het aantal stemmen per kandidaat geteld. Iedereen die dat wil, is welkom bij de tellingen te komen kijken.’

Kies uw stemwijzer
Weet u nog niet op wie u moet gaan stemmen? Kies dan een stemwijzer om u te helpen bij uw keuze. U vindt ze hier.

Meer algemene informatie over de verkiezingen vindt u op www.elkestemtelt.nl

Lees ons andere nieuwsbericht hier.

Verkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 worden de Provinciale Staten Verkiezingen gehouden.

Hoe belangrijk is uw stem? Uw stem voor de Provinciale Staten is van groot belang! In ons dagelijks leven worden we voortdurend geconfronteerd met taken van de provincie. Belangrijke thema’s van de komende verkiezingen zijn wonen,  (openbaar) vervoer, groene omgeving en inclusiviteit. 

Samen met het netwerk Belangenbehartiging hebben we een Manifest voor een Seniorvriendelijke Provincie opgesteld. Aan de hand van de vier urgente thema’s biedt het concrete aanknopingspunten voor een seniorvriendelijk beleid en laat het zien dat en hoe een gezonde en leefbare provincie voor senioren mogelijk is.

Lees hier het Manifest.

Wat doet de provincie? Bekijk het hier.

 

Lees hier het artikel over de verkiezingen uit ons Magazine

 

Kies uw stemwijzer

Kies een van de onderstaande stemwijzers om u te helpen bij uw keuze:

www.mijnstem.nl

www.stemwijzer.nl

www.kieskompas.nl

 

Meer informatie op www.elkestemtelt.nl

Noodfonds Energie komt met Desktopversie

Het Noodfonds wordt sinds lancering door veel huishoudens gevonden maar een aanvraag doen is lastig. Ook omdat het alleen maar kan via een app op een smartphone.
Het Noodfonds is in gesprek met verschillende organisaties, waaronder Seniorenorganisatie KBO-PCOB, om te kijken hoe de aanvraag vriendelijker ingericht kan worden.
Om het aanvraagproces toegankelijker te maken en te voorzien in behoeften van de verschillende doelgroepen, wordt er gewerkt aan de lancering van een desktopversie van de aanvraag. Hierdoor kunnen mensen ook zonder smartphone en app een aanvraag indienen. Naar verwachting zal de desktopversie beschikbaar zijn vanaf eind februari.
De aanvraag kon in eerste instantie worden ingediend tot eind maart. Het Noodfonds heeft de indientermijn opgerekt. Nu is aanvragen mogelijk tot 30 april 2023 zodat er ook ruimte is voor mensen die via de desktop willen aanvragen.

Voor meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen, verwijzen we naar de website: noodfondsenergie.nl . Er kan contact worden opgenomen via het telefoonnummer 085-0881111 of via e-mail op info@noodfondsenergie.nl.

Zie ook: nieuwsbericht Noodfonds Energie moet toegankelijker.

 

KBO-PCOB wil herstelplan-plus voor publieke sector

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is het met de FNV eens dat er een herstelplan voor de publieke sector moet komen. Dit zegt KBO-PCOB directeur Ingrid Rep in een eerste reactie op het SER-advies ‘Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk’. Er is zelfs méér nodig: een herstelplan-plus moet cruciale sectoren zoals de zorg op gang houden en senioren helpen om het beste uit zichzelf te blijven halen.

De afgelopen tijd wordt steeds meer zichtbaar dat Nederland vastloopt. Soms gebeurt dat letterlijk, zoals vorig jaar op Schiphol. Dramatischer nog is het als de zorg steeds verder vastloopt door personeelstekorten en te complexe manieren van organiseren. Met de ingetreden en steeds meer voortschrijdende vergrijzing is het dan ook niet 5 voor 12, maar als 5 over 12.

Een herstelplan voor de publieke sector is hard nodig, maar “het gaat wat mij betreft niet alleen om herstel van wat er was of had moeten zijn, maar ook om nieuwe manieren om senioren te ondersteunen en de ruimte en middelen te geven om hun ervaring en competenties te kunnen blijven benutten.”, aldus Ingrid Rep. KBO-PCOB denkt voor zo’n ‘herstelplan-plus’ voor de publieke sector onder andere aan seniorenvriendelijke e-health en beschikbaarheid van betere combinaties van wonen en zorg. Daarnaast wil de seniorenorganisatie meer inspanningen (in overleg met oudere werknemers en zzp’ers) die ervoor zorgen dat ook 50-plussers de kans krijgen en benutten om zich te blijven scholen en ontwikkelen.

De SER doet aanbevelingen in het advies Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk.

 

Noodfonds Energie moet toegankelijker

Onze gezamenlijke oproep om het Noodfonds Energie toegankelijker en begrijpelijker te maken is gehoord. Binnenkort zullen we met het Noodfonds Energie om tafel gaan en onze punten onder de aandacht brengen.

Op 7 februari jl. is het Noodfonds Energie gelanceerd. Het Noodfonds Energie is een initiatief van een aantal energiebedrijven en wordt ondersteund door de rijksoverheid. Burgers die door de hoge energielasten in de financiële problemen (dreigen te) komen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse tegemoetkoming in de energielasten. Voor veel burgers kan dit helpen bij het voorkomen van verdere armoede. Dat geldt zeker ook voor ouderen, laaggeletterden en mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid.

Het doen van een aanvraag bij het Fonds – via een website en een app – is echter te ingewikkeld en onvoldoende gebruiksvriendelijk en begrijpelijk. Noch de website noch de app voldoen aan de vereiste toegankelijkheidsrichtlijn WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Ook is er geen analoog alternatief beschikbaar voor mensen die een aanvraag niet digitaal kunnen of willen doen. Bovenstaande leidt tot een aanvraagprocedure die ouderen, laaggeletterden en mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid uitsluit.

We hebben daarom gevraagd om:

 • De website en app te verbeteren zodat ze voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG);
 • Een aanvraagprocedure in te richten die eenvoudig en begrijpelijk is (voorkom onder meer het gebruik van meerdere apparaten/schermen);
 • Een volwaardig analoog alternatief te bieden;
 • Een helpdesk in te richten die ondersteunt bij het indienen van de aanvraag;
 • Ervaringsdeskundigen (ouderen, laaggeletterden, mensen met een beperking en psychische kwetsbaarheid) en toegankelijkheidsexperts met ervaring met inclusief design te betrekken bij het verbeteren van de website en app.

We doen dit in samenspraak met de Oogvereniging, Stichting Appt en Ieder(in)

 

Apothekers moeten contant geld accepteren

Apothekers moeten verplicht worden om contant geld te accepteren, vinden de ouderenorganisaties van de Seniorencoalitie. Uit nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat bij 12% van de apotheken alleen nog maar met pin kan worden betaald. Dat is onacceptabel.

Niet alle ouderen kunnen of willen met de pinpas betalen. Met name mensen die niet online bankieren hebben graag contant geld in de portemonnee, zodat ze precies weten hoeveel geld ze nog kunnen uitgeven. Zij kunnen niet snel even hun saldo op de rekening controleren.

ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM vinden dat deze groep nu door sommige apotheken wordt buitengesloten. Juist deze branche moet voor iedereen toegankelijk zijn. Een patiënt die zijn medicijnen komt ophalen, moet deze contant kunnen betalen. Hij kan namelijk niet zomaar even naar een andere apotheek. Ook in bijvoorbeeld bibliotheken en ziekenhuizen is het van belang dat er een mogelijkheid blijft om contant te betalen.

Uit het DNB-onderzoek komt verder naar voren dat 4% van alle winkeliers geen contant geld accepteert. Dat percentage ligt in sommige branches een stuk hoger, zoals de al genoemde apotheken en bij bioscopen (22%).

Wettig betaalmiddel

Om te zorgen dat alle ouderen volop kunnen blijven meedoen in de samenleving is het belangrijk dat contant geld goed bruikbaar blijft. Iedereen moet zelf kunnen kiezen voor cash of pin. Contant geld is en blijft een wettig betaalmiddel.

De enige reden om geen contant geld (meer) te accepteren is volgens de Seniorencoalitie als de veiligheid in het geding is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in de bus: van een chauffeur kan niet worden verwacht dat hij of zij met een tas vol contant geld rondloopt.

Acceptatieplicht

Dit is ook vastgelegd in het Convenant Contant Geld van vorig jaar. Het convenant bevat afspraken tussen onder meer winkeliers en seniorenverenigingen. Daarin zeggen winkeliers toe dat ze contant geld blijven accepteren. Daar kan alleen van worden afgeweken als de veiligheid in het geding is.

In Nederland geldt op dit moment geen acceptatieplicht voor contant geld. Voor apotheken en overheidsdiensten moet deze er wel komen, vinden de seniorenorganisaties.

Winkels die er desondanks voor kiezen om geen contant geld meer te accepteren, moeten dat duidelijk aangeven bij de ingang van de winkel. Mensen die contant willen betalen, kunnen dan direct besluiten om naar een concurrent te gaan die nog wel cash accepteert.