Welkom op de webpagina van de Belastingservice Zuid-Holland

Jaarlijks kunnen AOW-gerechtigde leden, die geholpen willen worden met de aangifte inkomstenbelasting en/of aanvragen huur- en/of zorgtoeslag een beroep doen op één van de vele belastinginvullers.
Deze belastinginvullers wordt jaarlijks bijgeschoold over de veranderingen.

Er zijn twee voorwaarden waaraan u moet voldoen: 

  1. Lidmaatschap van de KBO is vereist. Personen die lid willen worden om zo van deze service gebruik te kunnen maken, worden ook geholpen. 
  2. Er is een inkomensgrens vastgesteld. De belastingservice is bestemd voor leden met een inkomen bestaande uit enkel een AOW-uitkering of AOW met een klein aanvullend pensioen.
    Als inkomensgrens voor deze doelgroep geldt voor een alleenstaande € 35.000,- en voor gehuwden/samenwonenden € 50.000,– per jaar. 

De Belastingservice is op basis van vrijwilligheid. Wel kunnen gemaakte kosten, zoals reis- kopieer- en printkosten door de belastinginvuller in rekening worden gebracht. Dit dient van tevoren aan het lid te worden verteld. De maximale vergoeding is vastgesteld op € 15,00.
Deze onkostenvergoeding dient u contant af te rekenen met de belastinginvuller.

De belastinginvuller komt bij u thuis en dient zich te legitimeren met een pasje, zodat u zeker weet dat u de juiste persoon voor u heeft.
Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met de informatie die u verstrekt. 

Wilt u gebruik maken van deze service?
Neem dan contact op met uw eigen afdeling.
De afdeling zoekt dan een belastinginvuller bij u in de buurt.

Heeft u vragen stuur dan een e-mail naar: belastingservice@kbozuidholland.nl