Burgerakkoord Provincie Zuid Holland

De afgelopen maanden hebben zo’n 300 inwoners van Zuid-Holland meegedaan aan overleggen over onderwerpen die voor het provinciaal beleid belangrijk zijn, zoals wonen, leefbaarheid, verkeer en openbaar vervoer en het platteland. Sonja Krijgsman, ons bondbestuurslid, was één van hen. Het resultaat van alle overleggen is samengevat in het bijgevoegde Burgerakkoord voor de provincie Zuid-Holland. In dit Burgerakkoord staan voorstellen waarmee de nieuwe Provinciale Staten aan de slag kunnen.

Meerdere van deze voorstellen sluiten goed aan op ons ‘Manifest voor een seniorvriendelijke provincie Zuid-Holland’.

Op 7 maart 2023 debatteerden daarover politici tijdens het door ons met PCOB georganiseerde verkiezingsdebat in Berkel en Rodenrijs.

Hartelijke groet,

Paul Clabbers,

2e secretaris KBO Zuid-Holland

Provinciaal-Burgerakkoord