Hulp bij aanvragen van inkomensregelingen

Gemeenten moeten ouderen actiever benaderen met informatie over de beschikbare
inkomensvoorzieningen, zegt de Nationale ombudsman. Sommige ouderen maken geen gebruik van de
inkomensondersteunende regelingen waar ze recht op hebben. Veel instanties gaan ervan uit dat een
oudere die recht heeft op een inkomensvoorziening, dat zelf regelt. Maar dat is voor veel ouderen veel
te veel gevraagd. Regelingen zijn bijvoorbeeld niet bekend of te ingewikkeld om aan te vragen.
Als lid van KBO kunt u bij het aanvragen van inkomensregelingen gebruik maken van de hulp van
ouderenadviseurs en vrijwilligers, die u helpen bij belastingaangifte en aanvragen van bijvoorbeeld
huur- en zorgtoeslag. Ook kunt u de servicetelefoon 030 – 340 06 55 van KBO-PCOB om advies bellen.
Welke regelingen zijn er?
Ouderen die geen volledige AOW-uitkering krijgen en geen of een klein aanvullend pensioen hebben,
kunnen aanspraak maken op allerlei regelingen. Zo is er de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen
(AIO), huur- en zorgtoeslag en bijzondere bijstand. Andere mogelijke voorzieningen zijn de
ouderenkorting, aftrek van zorgkosten bij de belastingaangifte, kwijtschelding van lokale belastingen,
een kortingspas van de gemeente, een gemeentelijke zorgverzekering en de energietoeslag.

 

PAS DE PENSIOENWET AAN

De Seniorencoalitie (KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM) is een petitie gestart
waarin we aanpassingen eisen aan de nieuwe pensioenwet. Het wetsvoorstel is voor ons onacceptabel.
Er zitten nog te veel losse eindjes aan.
We maken ons in de eerste plaats zorgen over de koopkracht in de komende overgangsjaren, vóór
invoering van het nieuwe stelsel (naar verwachting in 2027), de zogeheten transitieperiode. In de petitie
eist de Seniorencoalitie dat er vanaf nu geïndexeerd wordt en dat dit ook de komende jaren mogelijk blijft.
Pensioenfondsen hebben genoeg geld in kas. In het nieuwe stelsel is indexatie gebaseerd op
rendementen, dat zou ook al in de transitieperiode moeten worden toegepast. Op deze manier kan in elk
geval een deel van de opgelopen achterstand worden ingelopen. Want stap je straks met een slecht
pensioen in het nieuwe stelsel, dan blijft het een slecht pensioen.
Een tweede eis is dat de grote pensioenpot van zo’n 1800 miljard euro eerlijk wordt verdeeld over de
individuele pensioenpotjes van deelnemers. Hoe gaat dat proces verlopen? Het wetsvoorstel is er niet
duidelijk over en dat stelt ons allerminst gerust.
Als derde punt eisen we in de petitie dat gepensioneerden meer zeggenschap krijgen over hun
pensioen, zowel in aanloop naar het nieuwe stelsel als in het nieuwe stelsel zelf. Het wetsvoorstel regelt
niet méér dan een papieren zeggenschap.
Meer informatie over onze actie en de standpunten vindt u op www.pasdepensioenwetaan.nl