Advent viering 8 december

Geslaagde adventsviering in teken van Maria 

Een Woord en Communiedienst in de Doortochtkerk met daarna een gemeenschappelijke lunch aan de Gondelkade vormden de kern van de Adventsviering van de KBOZ op donderdag 8 december 2022. Er was ruimte voor gedachten, gebed en zang. Al met al een waardevolle
voorbereiding op Kerstmis in combinatie met een genoeglijk samenzijn.

De dienst stond in het teken van Maria Onbevlekt Ontvangen en was een ode aan de vrouw die zo’n belangrijke plaats heeft in het katholicisme. ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’, was haar antwoord op de aankondiging van de engel Gabriël over de komst van Jezus, volgens het evangelie van Lucas.

De sfeervolle viering werd geleid door gebedsleiders Hetty Randshuizen en Nico Andriessen. In hun overweging gingen zij in op het zware leven dat Maria heeft geleden en de voorbeeldige wijze waarop zij hiermee omging. Een gelegenheidskoor onder leiding van Christine Hermans zorgde voor de muzikale omlijsting van het geheel.

De Adventsviering is een van de traditionele activiteiten van de KBOZ, naast het organiseren van bijeenkomsten waar beweging en ontspanning centraal staan. De organisatie was in handen van Rian van Kleef, Thea van der Wallen en Thea Veelenturf.

Afgaande op de reacties van de zestig aanwezigen, kan gesproken worden van een waardevol en gewaardeerd initiatief.
Een volgende viering vindt plaats in het voorjaar van 2023.