Van het bestuur

Nieuws van het bestuur, uit de vergadering van 16 januari 2023:
– plannen voor 2023, voortzetting van alle activiteiten en zo mogelijk uitbreiding daarvan in
samenwerking met de andere seniorenorganisaties;
– 10 maart vrijwilligersbijeenkomst;
– 23 april Algemene Ledenvergadering

Zie voor de details bij Nieuws van de bestuurstafel