Algemene Ledenvergadering op 13 april 2023

Op donderdagmorgen 13 april 2023 vindt de Algemene Ledenvergadering van de KBOZ plaats in gebouw De Kapelaan aan het Nicolaasplein. Het bestuur legt verantwoording af over het afgelopen jaar en geeft een toelichting op de plannen voor dit en volgend jaar.
Daarnaast is er – net als vorig jaar – een gastspreker. Toen verwelkomden we Jan Waaijer, oud-burgemeester van Zoetermeer. Hij sprak over het belang van activiteiten voor mensen die afscheid hebben genomen van het werkzame leven.
Dit jaar is Danielle Privee onze gast. Zij is manager bij Palet Welzijn. Zij zal haar licht laten schijnen op de uitdagingen waarvoor Zoetermeer staat als gevolg van de vergrijzing. Welke steun kunnen senioren in de toekomst verwachten op het vlak van gezondheid en welzijn? En hoe kunnen gemeente, instanties en verenigingen als de KBOZ samenwerken in het belang van de ouder wordende bewoners?
De ALV begint om 10.00 uur, met inloop vanaf 9.30 uur. De koffie staat klaar, met daar als vanouds ‘wat lekkers’ bij. Na afloop is er een broodjeslunch. In verband met de catering is het fijn om te weten hoeveel leden er komen. Daarom graag even aanmelden via secretaris@kboz.nl