U kunt zich aanmelden als lid door het aanmeldformulier te downloaden, in te vullen op papier en vervolgens te verzenden aan de ledenadministratie. De gegevens staan op het formulier.

Het lidmaatschap van de KBOZ is aan enkele voorwaarden verbonden.

  1. Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar.
  2. Opzegging dient uiterlijk 2 maanden voor het begin van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Gebeurt dit niet dan is men automatisch lid voor een nieuw kalenderjaar.
  3. Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.
  4. Uw handtekening geldt tevens als machtiging voor de SEPA incasso.

Wilt u het volledig ingevulde formulier opsturen naar:

Ledenadministratie KBOZ, Nathaliegang 201, 2719 CR Zoetermeer.

Als u ook lid wilt worden van Yoga of ‘Bewegen Op Muziek’ (BOM) dient u daarvoor ook een apart formulier in te vullen. Zie bij de activiteiten onder Yoga en BOM.

U kunt de ledenadministratie telefonisch bereiken op 06  241 01 835
Klik hier om het formulier te downloaden.