Door KBOZ wordt 10x per jaar een bulletin uitgebracht waarin allerlei wetenswaardigheden staan vermeld. Er staan de namen en telefoonnummers van bestuursleden in en de clubs met hun contactpersonen. Er zijn nieuwselementen van de bestuurstafel, aankondigingen van evenementen en dergelijke meer.

Op de website kunt u alle bulletins van het lopende jaar lezen en die van het voorafgaande jaar.

Dat geldt ook voor de nieuwsbrieven van KBO-PCOB van het lopende jaar

KBOZ bulletins van 2022 >>                  febr maart april mei juni juli/aug sept okt nov dec

KBOZ bulletins van 2021 >>                  febr maart april mei juni juli aug sept okt nov dec

KBO-PCOB nieuwsbrieven 2022 >>     april mei juni juli september november

KBO-PCOB verenigingsnws  lopend jaar>>  april mei juni juli augustus oktober