Een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt. Wij doen aan collectieve belangenbehartiging op landelijk en plaatselijk niveau met als speerpunten: Langer thuis wonen, veiligheid, digitale wereld, geld en levensvragen.

De actieve plaatselijke bestuursleden wonen diverse door het hoofdbestuur georganiseerde bijeenkomsten bij om up-to-date zicht te houden op wet- en regelgeving m.b.t. kwetsbare ouderen.