WELKOM

KBO-Waddinxveen

Dit is de website van de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Waddinxveen oftewel KBO-Waddinxveen en met ca. 416 leden binnen onze gemeente de grootste organisatie die zich inzet voor de belangen van senioren vanaf 50 jaar.

Wat willen wij
De KBO-Waddinxveen maakt zich  sterk voor een volwaardige positie van alle ouderen in de samenleving los van welke gezindte dan ook, waarbij onderlinge solidariteit, saamhorigheid en zorg voor elkaar onze uitgangspunten zijn.
In 2022 was de KBO-Waddinxveen al weer 45 jaar een organisatie die zich inzet voor belangenbehartiging, informatie en ontspanning van, aan en voor ouderen in het algemeen en onze leden in het bijzonder.

KBO-Waddinxveen: zelfstandig maar niet alleen
De KBO-Waddinxveen werkt niet alleen, maar samen met de besturen van de regionale KBO-afdelingen in de regio Midden-Holland en in provinciaal verband met KBO Zuid-Holland.
Daarnaast onderhouden wij een nauwe relatie met de Participatie Adviesraad, een adviesorgaan ten behoeve van de gemeente Waddinxveen.
Verder zijn er kontakten met de ANBO en de PCOB, collega-ouderenbonden. Op lokaal niveau hebben beide bonden hun eigen identiteit en wij als KBO onze zelfstandigheid.

Alles vrijwilligerswerk
De KBO-Waddinxveen is een vereniging van ouderen vóór ouderen. Meer dan 50 leden spannen zich op allerlei terreinen in als vrijwilliger ten dienste van hun medeleden en vormen de motor van onze organisatie. Dankzij al die vrijwilligers kan de KBO-Waddinxveen bestaan en kunnen wij werken aan het verwezenlijken van onze doelstellingen. Zij werken meestal stil op de achtergrond; dat willen wij hier wel even benadrukken.