De KBO Ter Aar kent ook een eigen klussendienst voor alle senioren en mensen met een beperking binnen de gemeente Nieuwkoop.

Het gaat om kleine klusjes waarvoor je normaliter geen bedrijf zou hoeven te laten komen. Bijvoorbeeld: het ophangen van een lamp, een kapotte stekker of stopcontact, het nakijken van deuren of ramen, iets ophangen of lijmen, een lekkende kraan, een verstopte afvoer, een kast of een bed verplaatsen, het snoeien van struiken en kleine boompjes of andere tuinwerkzaamheden enz.

Jaarlijks wordt ongeveer 100 x een beroep gedaan op de klussendienst. Naast het contact met de om hulp vragende oudere blijkt het vaak, onbedoeld, ook een signaleerfunctie te zijn waardoor eventueel meer hulp in gang gezet kan worden.

Voor voorrijkosten zal € 2,50 worden gerekend. Materiaalkosten zijn uiteraard wel voor uw rekening.