Stichting Seniorenraad Westland

De  Seniorenraad wil de spreekbuis zijn van en vóór alle senioren in het Westland. Om het contact met de Westlandse senioren te realiseren zijn vijf commissies in het leven geroepen:
Wonen, Zorg en Welzijn, Werk en Inkomen, Mobiliteit en Vervoer, Communicatie en Voorlichting. De Seniorenraad Westland (met ANBI-status) bestaat volledig uit vrijwilligers (zonder vergoeding), die uit vrijwel alle Westlandse kernen afkomstig zijn.

Regio KBO-DWO

Dit zijn de KBO afdelingen van het Westland, Delft en Oostland.
Per jaar worden 2 ledenvergaderingen en 4 bestuursvergaderingen gehouden.
Een van de afdelingen treedt dan op als gastheer voor de voorjaarvergadering.
Alle vergaderingen vinden plaats in de kantine van Velo te Wateringen.
Naar deze vergaderingen gaat de voorzitter en een bestuurslid.