De Katholieke Bond voor Ouderen afdeling De Lier

KBO afdeling de Lier is opgericht op 20 januari 2010.
De afdeling heeft 122 leden (op 1-1-2024)
KBO afdeling De Lier is de plaats waar het directe contact ligt met de individuele KBO leden van De Lier en waar leden gebruik kunnen maken van diverse activiteiten.
Bestuursleden bezoeken regelmatig de vergaderingen van de provinciale KBO Zuid Holland en de Regionale Bond KBO DWO.


KBO DWO
(Delft Westland en Oostland)

Naast de afdelingen zijn er regio’s, waar afdelingen samen werken in een bepaald gebied. KBO De Lier is, samen met de afdelingen Naaldwijk, Honselersdijk, Maasdijk, Kwintsheul en Poeldijk, onderdeel van KBO Westland. KBO Westland is weer vertegenwoordigd in regio KBO DWO.

 

KBO Zuid-Holland


KBO Zuid-Holland is een vereniging met een bondsbestuur dat is gekozen door de Algemene Vergadering van de Unie KBO. De leden van KBO Zuid-Holland zijn de 54 plaatselijke afdelingen, verspreid over de provincie Zuid-Holland. Vanuit iedere regio zit een vertegenwoordiger in het bondsbestuur.


Unie KBO

Unie KBO is met ruim 190.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij komen op voor de belangen van senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast bieden zij de leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen. Het landelijk bureau van de Unie KBO komt op voor de belangen van senioren in Den Haag en zorgt voor zichtbaarheid en landelijke coördinatie.


KBO-PCOB

Lokale afdelingen van KBO en PCOB vinden elkaar steeds vaker, zij trekken samen op in de lokale belangenbehartiging. KBO De Lier heeft een goed contact met de PCOB in de Lier en zij organiseren jaarlijks meerdere keren een gezamenlijke activiteit.