Hieronder vindt u info over de service waar leden gebruik van kunnen maken

Belastingservice

Voor veel mensen blijft het invullen van het aangiftebiljet van de belastingen een (te) moeilijke klus. KBO-lid Jan van Uffelen kan en wil u als deskundig vrijwilliger helpen met het invullen van de jaarlijkse aangifte en/of met het aanvragen of wijzigen van uw huur- en zorgtoeslag.

 • Zie voor contactgegevens van Jan van Uffelen: Menu Contact 


De Ouderenadviseur, uw vraagbaak en wegwijzer

De ouderenadviseur helpt u met het invullen en aanvragen van zorg, huursubsidie, kwijtschelding gemeentelijke lasten en nog vele andere zaken. Alle adviseurs hebben trainingen gevolgd en hebben geheimhoudingsplicht.

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld zorg of langer thuis wonen? Neem dan contact op met een ouderenadviseur voor een gesprek. Hij/Zij luistert naar uw verhaal, maakt samen met u helder waar het probleem zit en helpt u zicht te krijgen op wat mogelijk is. Omdat zij de weg en het aanbod van de gemeente weten kunnen zij u advies geven over de mogelijkheden.

Wil van Kester heeft, naast haar taak als voorzitter, de taak op zich genomen om als Ouderenadviseur KBO leden, die daar behoefte aan hebben, met zorg en advies bij te staan.

 • Zie voor contactgegevens van Wil van Kester-Zwinkels: Menu Contact


Het NESTOR Magazine

Ieder KBO-lid ontvangt 10 maal per jaar het NESTOR Magazine. Het magazine biedt als lijfblad informatie, herkenning, inspiratie en gezelligheid.
Een aantal vrijwilligers stopt dit Magazine 10 maal per jaar bij u in de brievenbus.
De coördinatie hiervan is in handen van vrijwilliger Lia van den Ende.


Lidmaatschap KBO afdeling De Lier

Leden kozen voor het lidmaatschap omdat

 1. de KBO de belangen van de leden op regionaal- provinciaal- en landelijk niveau behartigt, zodat ook ouderen in brede zin kunnen deelnemen aan de huidige maatschappij.
  Het accent van deze belangenbehartiging ligt op allerlei zaken die verband houden met de directe woon- en leefomgeving. Daarnaast worden er samen met de PCOB zaken aangepakt die de plaatselijke aangelegenheden overstijgen.
 2. leden gratis het NESTOR Magazine van KBO Zuid Holland in de brievenbus ontvangen
 3. zij nieuwe mensen ontmoeten
 4. zij mee kunnen doen aan de activiteiten die de afdeling organiseert zoals lezingen, kaartmiddagen, presentaties, muziekmiddagen en bedrijfsbezoekjes
 5. zij hulp kunnen krijgen bij het invullen van hun belastingaangifte
 6. zij altijd vragen kunnen stellen aan de service- of juristentelefoon


Kosten afdelings-lidmaatschap

U betaalt voor het eerste lid in een gezin per jaar € 35,- en voor het tweede lid € 30,-
Wilt u meer informatie over de KBO? Neem dan contact op met Fer Alsemgeest

 • Zie voor contactgegevens van Fer Alsemgeest : Menu Contact

 

Privacy statement KBO afdeling De Lier 

KBO De Lier verwerkt persoonsgegevens.
Met ingang van 25 mei 2018 gelden er nieuwe privacy regels betreffende persoonsgegevens.
In het document “Privacy statement KBO afdeling De Lier” vindt u de nieuwe AVG regels.
AVG staat voor : Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO De Lier en de aangesloten leden.

U kunt dit document via onderstaande link bekijken.

Privacy statement KBO Afdeling De Lier mei 2018