Er is geen gebruiker ingelogd

Hulp Belastingaangifte

Direct naar:
Hulp belastingsaangifte
Hulp belastingaangifte

De ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB zijn u ieder jaar van dienst bij het invullen van uw belastingaangifte. Hiervoor zijn speciaal opgeleide vrijwilligers beschikbaar, de HUBA’s (Hulp Bij Aangifte). Deze HUBA’s krijgen jaarlijks een bijscholingscursus en ontvangen na afloop een identificatiepasje waarmee zij zich kunnen legitimeren als belastinginvuller van de ouderenbonden. Dit pasje is voor u een waarborg dat de belastinginvuller ook daadwerkelijk de bijscholingscursus gevolgd heeft en u namens de ouderenbonden kan en mag helpen. De HUBA’s kunnen u ook helpen met het invullen van formulieren voor het aanvragen van huur- of zorgtoeslag.

Voor de hulp wordt € 5,50 p.p. (echtpaar € 11,00) in rekening gebracht en eventuele onkosten (maximaal € 12,- per huishouden voor b.v. reiskosten, kopieer- en printkosten).
Let wel: er wordt een inkomensgrens gehanteerd. Voor een alleenstaande € 35.000,- en voor gehuwden/samenwonenden € 50.000,- per jaar.

Wilt u hulp bij het invullen van uw belastingaangifte en bent u lid van de KBO of PCOB? Neem dan contact op met uw plaatselijke afdeling. Bent u lid van de ANBO, dan dient u contact op te nemen met het landelijk bureau van de ANBO.

Bent u niet tevreden over de HUBA en/of bent u het niet eens met de aangifte, dan bestaat er een klachtenregeling. Deze regeling is alleen van toepassing voor HUBA’s die zich met een pasje kunnen legitimeren.