Er is geen gebruiker ingelogd

Unie KBO
Organigram Unie KBO


Ledenraad
Twee vertegenwoordigers per aansloten provinciale KBO: de voorzitter en een tweede bestuurder.
Kerntaak: De ledenraad geeft kaders voor het strategisch beleid, keurt het te voeren strategisch beleid en de daarop gebaseerde begroting goed en keurt het gevoerde beleid, inclusief het (financieel) jaarverslag goed.

Bestuur
Maximaal zeven onafhankelijke bestuurders die benoemd worden door de Ledenraad.
Kerntaak: het bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, daarnaast heeft het bestuur een toezichthoudende functie

Bureau
Bestaat uit beroepskrachten en vrijwilligers. Zij bereiden het strategisch beleid en daarop gebaseerde begroting voor, zorgen voor managementrapportage, stellen op basis van strategisch beleid werkplan op en voeren dat uit, zorgen voor managementrapportage en voorbereiding van het (financieel) jaarverslag. Daarnaast voeren zij ondersteunende werkzaamheden voor de bonden uit in kader van het basispakket of het cafetariamodel.

(Bron: notitie Implementatie bestuursstructuur Unie KBO, mei 2011)

Voor meer informatie over de Unie KBO, verwijzen wij u naar de website