Er is geen gebruiker ingelogd

Samenwerking met regiocoördinatoren van de PCOB in Zuid-Holland

Samenwerking met regiocoördinatoren van de PCOB in Zuid-Holland.
Omdat gemeenten in toenemende mate het beleid bepalen dat van invloed is op de positie van ouderen, vindt de KBO het zeer belangrijk dat de belangen van ouderen op lokaal niveau goed worden behartigd. De aandacht zal daarom de komende periode vooral uitgaan naar de ontwikkelingen m.b.t. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de opleiding van de ouderenadviseurs van de KBO en PCOB zal de komende periode vooral het accent gelegd worden op hun taak als onafhankelijk cliëntondersteuner.

Op het gebied van de belastingservice heeft de KBO een goede samenwerking met de PCOB binnen het “Coördinatiepunt Belastingservice Ouderenbonden Zuid-Holland”. De vele opgeleide vrijwillige belastingadviseurs in Zuid-Holland staan klaar om hulp te bieden bij belastingaangifte. Uit de praktijk blijkt dat erg veel senioren hier gebruik van maken.