Er is geen gebruiker ingelogd

Bondsbestuur

Samenstelling bondsbestuur van de KBO Zuid-Holland

Samenstelling bondsbestuur van KBO Zuid-Holland


Het bondsbestuur bestaat uit alle leden van het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigers van de volgende KBO-regio's.
1. Haaglanden
2. Delft/Westland/Oostland
3. Waterweg
4. Rotterdam
5. Duin- en Bollenstreek
6. Zuid-Holland Noord/Oost
7. Midden-Holland
8. Zuid-Holland Zuid

De regiovertegenwoordigers in het bestuur zorgen voor een directe en wederzijdse communicatielijn tussen bestuur en KBO-afdelingen. De afdelingen kunnen, via hun regiovertegenwoordiger in het bondsbestuur, een bijdrage leveren aan het beleid en besluitvorming van de KBO-ZH en de Unie KBO.