Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Over ons

Organisatie en doelstelling van de KBO Zuid-Holland

De KBO-ZH is een vereniging met een bondsbestuur dat is gekozen door de Algemene Vergadering. De leden van de KBO-ZH zijn de 51 plaatselijke  afdelingen, verspreid over de provincie Zuid-Holland. De afdeling is de plaats waar het directe contact ligt met de individuele KBO-leden en waar leden gebruik kunnen maken van diverse activiteiten. Naast de afdelingen zijn er regio’s, waar afdelingen samen werken in een bepaald gebied. Vanuit iedere regio zit een vertegenwoordiger in het bondsbestuur.

Verder is de KBO-ZH één van de 11 zelfstandig provinciale KBO's, die samenwerken binnen een landelijke federatieve koepel, de Unie KBO, en tezamen de grootste ouderenbond in ons land vormen.

De doelstelling van de KBO-ZH is als volgt geformuleerd in artikel 2 van de statuten : “ De bond stelt zich ten doel: a. de godsdienstige, zedelijke, culturele en sociaal-economische belangen van alle ouderen en van zijn leden in het bijzonder te behartigen op grondslag van de katholieke levensbeschouwing en geïnspireerd op de katholieke gemeenschap; b. gestalte te geven aan de gelijkwaardigheid van ouderen aan de overige leden van de samenleving.