Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Disclaimer

Disclaimer

Inhoud
Hoewel de KBO Zuid-Holland er naar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan de KBO Zuid-Holland niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt.

Aansprakelijkeheid
De KBO Zuid-Holland kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site en in het bijzonder voor de inhoud van de KBO afdelingspagina’s.
De KBO Zuid-Holland accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden* waarnaar in deze site verwezen wordt. De KBO Zuid-Holland kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop KBO Zuid-Holland geen invloed heeft. KBO Zuid-Holland kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan KBO Zuid-Holland zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat KBO Zuid-Holland zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.