Er is geen gebruiker ingelogd

Mededelingen/Nieuwsbrieven Belastingdienst

Direct naar:
Mededelingen

Mededeling belastingdienst 21-07-2018
Aangiftes via easytax
Beste belastinginvullers,

Afgelopen jaar zijn er een aantal aangiften 2013/2014 via de link van de ouderenbonden verstuurd. In verband met veiligheidsrisico's kunt u dit programma niet meer gebruiken. Daarom aandacht voor dit bericht.

Aangiftemogelijkheid 2013 en 2014
De digitale aangifte inkomstenbelasting wordt vanaf 2016 gedaan via het online aangifteprogramma dat u invult via een persoonlijke pagina op de website van de Belastingdienst. Bij het hulp bieden aan burgers kon u in eerdere jaren gebruik maken van het programma Easytax. Voor de belastingjaren 2013 en 2014 waren ook nog HUBA-versies beschikbaar. Deze kunnen vanaf nu niet meer worden gebruikt.

U kunt in de gevallen dat er nog behoefte aan is, voor 2013 en 2014 de hulpbehoevende belastingplichtige vragen zijn digidcode mee te nemen, het online aangifte te gebruiken en hem/haar zelf te laten ondertekenen.

Met vriendelijke groet,

Ellen L.M. Baas
Senior Relatiebeheerder

De Mededelingen/Nieuwsbrieven Belastingdienst

2019

Update kennisnetwerk januari 2019 printmogelijkheid

Nieuwsbrief januari 2019

Nieuwsbrief februari 2019

Aandachtspunten Belastingdienst aangifte IB 2018

Handout Toeslagen

Nieuwsbrief maart 2019

Uitwerking voorbeeld 1                              Uitwerking voorbeeld 2

Nieuwsbrief mei 2019

Voorjaarsbijeenkomstenmei 2019

Zorgverzekeringslijn

Nieuwsbrief juli 2019

Toeslagen bijlage FAQ KGB ALO kop

Toeslagen Voorbeeldbrief Afzien van meer kindgebonden budget voor_ alleenstaande ouders

Nieuwsbrief september 2019

Nieuwsbrief november 2019

Nieuwsflits CAF-11

2018

Verslag voorjaarsbijeenkomst Eindhoven

Nieuwsbrief Maart 2018

Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief juli 2018

Nieuwsbrief september 2018

Belastingdienst verslag bijeenkomst relaties KBO 25 juni 2018

Nieuwsbrief november 2018

Verslag najaarsbijeenkomsten 2018

 

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens de najaarsbijeenkomst Relatiebeheer & Toeslagen is gesproken over het verzenden van de machtigingscodebrief.

Medio januari/februari wordt de machtigingscodebrief automatisch verzonden aan burgers die vorig jaar ook gebruik hebben gemaakt van dergelijke code.
Deze code is nodig in de situatie dat de burger iemand anders wil machtigen voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting.
De code wordt naar het huisadres gestuurd van de burger die hulp vraagt.


Met vriendelijke groet,

Johanna Mauer
Medewerker relatiebeheer