Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
De meegeefbrief

Uw aangifte Inkomstenbelasting 2017 wordt ingevuld op basis van de door u verstrekte gegevens door een belastinginvuller van de Belastingservice KBO-PCOB Zuid-Holland. Voor deze gegevens bent en blijft u verantwoordelijk. De belastinginvuller kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
U dient deze brief te ondertekenen en mee te geven aan de belastinginvuller.

U ontvangt van de belastinginvuller een afdruk van uw belastingaangifte. Bewaar de aangifte, samen met deze brief zorgvuldig.
Bij vragen over een brief van de Belastingsdienst inzake uw aangiften kunt u contact opnemen met uw belastinginvuller.Zijn er zaken waar u als lid met de belastinginvuller niet uitkomt? Dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur van de afdeling (KBO of PCOB) van de belastinginvuller.
De klachtenregeling, met bijbehorend klachtenformulier, kunt u:
- opvragen bij het bestuur van de afdeling van de belastinginvuller of
- Bij de helpdesk van de Belastingservice KBO-PCO Zuid-Holland op ma. di. wo, do van 10:00 12:00 uur,
telefoonnummer 010-5218299
- aanvragen per email: belastingservice@kbozuidholland.nl
- downloaden van de website van KBO Zuid-Holland: www.kbozuidholland.nl/belastingservice/