Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

In de komende periode zal het bestuur van KBO Zuid-Holland met hulp van deskundige kaderleden o.a. de nodige aandacht besteden aan de volgende speerpunten:

1. Digitalisering
2. Koopkracht
3. Zorg, Wonen en Welzijn
4. Veiligheid
5. Zingeving

Gemeenten bepalen in toenemende mate het beleid dat van invloed is op de positie van 50-plussers. Het is juist daarom zeer belangrijk dat de belangen van de senioren op lokaal niveau goed worden behartigd.

Voor meer informatie verwijzen we naar het ‘Beleids- en Werkplan 2020-2021’ van KBO Zuid-Holland. Te vinden op deze website onder ‘Belangenbehartiging’.

Zie ook de website van de Unie KBO