Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

In de komende periode zal het bestuur van KBO Zuid-Holland met hulp van deskundige kaderleden de nodige aandacht besteden aan de volgende thema’s:
1. Identiteit en Zingeving
2. Gezondheid, Zorg en Welzijn
3. Wonen en Mobiliteit
4. Sociaal-Economische Zaken

Gemeenten bepalen in toenemende mate het beleid dat van invloed is op de positie van 50-plussers. Het is juist daarom zeer belangrijk dat de belangen van de senioren op lokaal niveau goed worden behartigd.

Voor meer informatie verwijzen we naar het ‘Beleids- en Werkplan 2016-2017’ van KBO Zuid-Holland. Te vinden op deze website onder ‘Belangenbehartiging’.

Zie ook de website van de Unie KBO