Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Wassenaar
« terug naar overzicht

 

 

 

 

  

 

KBO

De afkorting KBO staat voor ‘Katholieke Bond voor Ouderen’; het hoofdkantoor, de ‘Unie KBO’ is in Utrecht gevestigd. Deze landelijke bond is opgesplitst in zowel provinciale als plaatselijke afdelingen. Wij (KBO Wassenaar) behoren tot de provinciale afdeling KBO Zuid-Holland.
KBO Zuid-Holland staat voor een goede belangenbehartiging voor 50-plussers. dat wil zeggen: meedenken, meespreken en meedoen op de beleidsterreinen Wonen en Welzijn, van Gezondheid en Zorg en van Verkeer en Vervoer.
Omdat over 15 jaar bijna de helft van de Nederlandse bevolking ouder is dan 50 jaar en ongeveer een kwart ouder dan 65 jaar, is het van groot belang dat onze stem wordt gehoord. De tijd dat er wordt besloten zonder de senioren gehoord te hebben, is definitief voorbij. Hiertoe voert de KBO een actief beleid.
Waarom KBO
•De KBO is met ruim 320.000 leden de grootste seniorenbond
•De KBO wordt gehoord bij alle politieke partijen
•De KBO vecht voor uw gezondheidszorg, uw pensioen en uw veiligheid
•De KBO is solidair met senioren, die het financieel minder goed hebben
•De KBO heeft invloed op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau
•De KBO zorgt voor adviezen, informatie en ontspanning
•De KBO werkt samen met consumentenorganisaties
•De KBO zorgt voor leuke voordeeltjes (o.a. korting op ziektekostenverzekering)
•De KBO stelt het blad NESTOR samen en stelt deze aan de leden ter beschikking


WASSENAAR

Het grondgebied van de gemeente Wassenaar ligt tussen de gemeenten Valkenburg en Den Haag en van Voorschoten tot de kustlijn. In Wassenaar wonen op een oppervlakte van ruim zestig vierkante kilometer ongeveer 26.500 mensen. Wassenaar, met haar kustlijn van acht kilometer, wordt ook wel ‘de groene oase van de Randstad’ genoemd. De kern van Wassenaar is omgeven door duinen, bossen, landgoederen en villaparken.
De wijk Deijleroord en Zijlwatering ligt in het noordelijke gedeelte van Wassenaar en bestaat uit de buurten Zijlwatering en haven, Den Deijl, Groot Deijleroord, Sportpark Ter Weer, Weteringpark en Maaldrift. In deze wijk wonen ruim tienduizend mensen. In het zuiden van Wassenaar bevinden zich De Kievit, het Kerkehout en Nieuw Wassenaar en in het midden van Wassenaar (het hart van Wassenaar) de wijken Oostdorp, Tranendal en Centrum en tenslotte in het oosten is er het Rijksdorp.

Oorsprong/verklaring
Wassenaar wordt voor het eerst genoemd in 1200, in een oorkonde waarin van Philips van Wasnare gesproken wordt. Deze Philips is waarschijnlijk een telg geweest uit de familie Van Polanen, die drie wassende manen in haar wapen voerde (zie oa Lekkerkerk). De familie bleef tot 1523 in bezit van de heerlijkheid.
Andere takken van de Van Polanens nemen de macht en de naam over. Het gemeentewapen is afgeleid van het wapen van de tak Van Wassenaar van Obdam. De wassenaars zijn het oude geslachtswapen (in gewijzigde kleuren), de dwarsbalk is het wapen van Obdam. Het wapen komt al voor in de 14e eeuw. In het manuscript van heraut Gelre worden de wapens genoemd van Jan van Wassenaar en Dirk II van Wassenaar, burggraaf van Leiden (1360-1391), waarbij het tweede en derde kwartier echter van azuur is, met een gouden dwarsbalk.

Gemeentenaam
Hoe is onze gemeente aan de naam Wassenaar gekomen? Over de betekenis van het woord ‘wassenaar’ bestaan vele gissingen en tegenstrijdigheden. Wel is men het erover eens dat de familie Van Wassenaer een belangrijke rol bij de naamgeving heeft gespeeld. Voor het eerst komt men deze naam tegen in een akte uit het jaar 1203. Philips de Wasnare wordt dan genoemd als getuige bij een verdrag tussen de graaf van Holland en de hertog van Brabant.

‘Wassenaar’ betekent zoveel als wassende maan en in het tegenwoordige gemeentewapen komt inderdaad twee maal een kwartier van drie wassende manen voor. Toch is het onwaarschijnlijk dat dit de oorsprong van de naam zou zijn. Het meest voor de hand ligt een verklaring die ontstaat bij ontleding van het woord ‘wasnare’. Dat woord is samengesteld uit de woorden ‘wasa’ en ‘nare’. Wasa betekent drassig land en naere betekent nabij. Heel simpel dus: nabij drassig land.

Hoe zit het dan met die wassende manen? Waarschijnlijk heeft dat iets te maken met de latere kruistochten naar Palestina waaraan de Van Wassenaers hebben deelgenomen. Zeker is in ieder geval dat in 1237 nog geen wassende manen in het wapen van de Van Wassenaers voorkwamen. Hendrik van Wassenaer voerde een wapen van horizontale balken met daar overheen een zogenaamd Andreaskruis. Hoe dan ook, het laatste woord over deze boeiende zaak is vast nog lang niet gezegd.
Het gemeentewapen van Wassenaar bestaat uit een gekroond wapenschild dat is gevierendeeld. Het eerste en vierde kwartier zijn blauw van kleur met daarin drie liggende halve manen van zilver. Het tweede en derde kwartier zijn rood van kleur met een gouden balk.

Het gemeentewapen mag alleen door de gemeente Wassenaar worden gebruikt (art. 97 van de algemene plaatselijke verordening). Het wapen is in 1816 door de Hoge Raad van Adel ingesteld. De oorspronkelijke tekst luidde als volgt:

“Van Wege den Koning: De Hooge Raad van Adel, gebruik makende van de magt van denzelven verleend, bij besluit van den 20sten Februarie 1816, bevestigt bij dezen de Gemeente van Wassenaar ingevolge het door Haar verzoek, in het bezit van het volgende Wapen: Zijnde gevierendeeld, het eerste en het vierde van lazuur, beladen met drie liggende halve manen van zilver, het tweede en derde van keel beladen met een fasce van goud.”


 
De gemeentevlag kent, net als het gemeentewapen, drie halve manen in zilverkleur. De vlag is uitgevoerd in lazuur (blauw).
U kunt de verklaring van het wapen vinden op de website www.ngw.nl. 


Wat is en wat doet de KBO Wassenaar?

‘Onbekend maakt onbemind’ luidt een bekend gezegde en dat geldt wellicht ook voor u met betrekking tot de KBO, wanneer u (nog) geen lid bent. Veel vijftigers en zestigers voelen zich vaak nog te jong voor de KBO, maar dat is ten onrechte, want ook aan de ‘jonge’ senioren heeft de KBO veel te bieden.
KBO Wassenaar wil u graag informeren over doel en functie van haar organisatie.
De KBO is:
Dé organisatie van, voor en door 50+.
Actief, veelzijdig en niet duur:
contributie p.p. slechts € 27,- per jaar.
De KBO biedt activiteiten:
ontmoeting, voorlichting, ontspanning en gezelligheid.
Belangenbehartiging:
plaatselijk via de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties.
Veel extra’s zoals:
het houden van ontspanningsmiddagen; het houden van klaverjas middagen; het organiseren (in samenwerking met de WASBO) van busreizen; het verlenen en ondersteunen bij invulling van belastingformulieren; bemiddeling voor een goedkope rijbewijskeuring; het organiseren van themabijeenkomsten (in samenwerking met de PCOB). 
Meer weten:
blader deze website eens rustig door. De adressen waar u zich kunt melden vindt u op de laatste pagina.
Als jonge senior hebt u misschien nog geen behoefte aan ontspanning maar die tijd komt ooit wel. Wij zijn ervan overtuigd, dat geven en nemen bij elkaar horen. Als je jonger bent kun je meer geven, later zul je wat meer nemen. Mogelijk hebt u capaciteiten die u wilt gebruiken en dat kan zeker bij de de KBO Wassenaar. Kortom de moeite waard en wij vinden u de moeite waard!

VANDAAG BEN IK EEN SENIOR,
OVERMORGEN BEN JIJ HET…..
Als je overmorgen oud bent
Wie zal er dan bij je blijven
Om je pijntjes weg te wrijven
En je zorgjes weg te doen
Zonder al te bits te kijven
Als je weer praat over toen
Als je overmorgen oud bent
Wie zal je dan moed inspreken
En wie helpt je oversteken
Als dat niet alleen meer gaat
En wie zal de stilte breken
Die als ijs rondom je staat
Als je overmorgen oud bent
Wie zal dan je bed opmaken
En wie doet je kleine zaken
En wie zorgt er voor je brood
En wie zal er bij je waken
Op de avond van je dood
Als je overmorgen oud bent
Zo oud dat je oren tuiten
Wie helpt dan je neus snuiten
En wie helpt je op te staan
En wie zal je ogen sluiten
Als ze niet vanzelf dichtgaan
(Jules de Corte)


Vandaag ben ik een senior, morgen bent u het.
KBO-PCOB vernieuwt
Als KBO-PCOB willen we bijdragen aan een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Een samenleving waarin niemand zich buitengesloten voelt.
De KBO-PCOB is een bond die zich op landelijk en plaatselijk niveau bezig houdt met belangenbehartiging. Individuele en collectieve belangenbehartiging met als speerpunten: Langer thuis wonen, veiligheid, digitale wereld, geld en levensvragen. Er zijn volop signalen dat veel senioren zich in bovenstaande visie zullen herkennen. Tegelijkertijd constateren we dat mensen in de huidige tijd veel individueler zijn dan vroeger en zich niet zo snel aansluiten bij een vereniging. Wat betekent dat voor de toekomst van de KBO-PCOB? Hoe kunnen we onze visie gestalte geven? Hoe geven we samen vorm aan een actieve seniorenbeweging die aansluit bij de moderne senior? Vandaag ben ik een senior morgen bent U het!
De actieve plaatselijke bestuursleden van KBO-PCOB wonen diverse door het hoofdbestuur georganiseerde bijeenkomsten bij om up-to-date zicht te houden op wet- en regelgeving m.b.t. kwetsbare ouderen: Eenzaamheid; beweging; zelfredzaamheid in een passende en veilige woon- en leefomgeving en woonvisie. Wij komen op voor de belangen van alle Wassenaarse senioren.

Secretaris: Peter Knijnenburg, Poolshof 13, 2241 BA Wassenaar,
tel.070-5117911, peter.knijnenburg@gmail.com
Penningmeester: Hans vd Meer, Azaleapark 1, 2724 JA Zoetermeer; meersr@online.nl
mobiel 06-18456661
Gironummer 3290745 tnv penningmeester KBO Wassenaar
Ledenadministratie: secretariaat