Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: KBOLEDEN
« terug naar overzicht

Ledenadministratie met KBOLEDEN

De KBO-Zuid Holland streeft naar invoering van een uniforme ledenadministratie.
Hiermee kan een optimale verwerking van gegevens tussen afdelingen en de Unie KBO plaatsvinden.
Daarvoor is het programma KBOLEDEN ontwikkeld en sinds kort in gebruik genomen. 
Bijna alle afdelingen van de in totaal 54 afdelingen zijn inmiddels overgezet naar dit web-based programma.
Het bureau zorgt daarbij voor ondersteuning aan de ledenadministrateurs van de afdelingen middels:

•  Ondersteuning bij het gebruik van het programma KBOLEDEN.
•  Het plaatsen van TIPS en antwoorden op veel voorkomende vragen (FAQ’s) op deze site (Nieuws)

De werkgroep ondersteuning LeaSr is inmiddels overgegaan in de Projectgroep Centrale Ledenadministratie 
De Projectgroep bestaat uit:

  • lid van het DB als voorzitter
  • lid van de administratie, werkend met KBOLEDEN
  • drie beschikbare KBO-vrijwilligers, deskundig op het gebied van de software. 

De afdelingen kunnen bij de KBO ZH een vraag tot ondersteuning neerleggen.
Afhankelijk van deze vraag neemt een van de projectgroepleden contact op met de desbetreffende ledenadministrateur van de afdeling, om deze te helpen bij het oplossen van het probleem.

Vraag tot ondersteuning altijd via KBO-ZH

Neem contact op met het bureau KBO-ZH via telefoon 010-5218299
of per E-mail: info@kbozuidholland.nl onder vermelding KBOLEDEN