Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Gouda
« terug naar overzicht

KBO GOUDA ACTIVITEITEN


Reizen en samenzijn 

AANMELDEN ALV EN GOUDSE GLAZEN 30 OKTOBER
Voor deze bijeenkomst dient u zich vooraf aan te melden, omdat slechts 30 personen in de zaal mogen. De reden hiervoor is het coronavirus. U kunt zich telefonisch aanmelden bij secretaris Koos van Velzen.
Bel tussen 18.00 en 20.00 uur  naar 0182-525778 of 06-40714205. Op volgorde van binnenkomst worden de 30 plaatsen verdeeld. Wees er dus snel bij.


ALGEMENE LEDENVERGADERING 30 OKTOBER
Wij heten u hierbij van harte welkom op de ALV van de KBO afd. Gouda e.o. op vrijdag 30 oktober. Op onze gebruikelijke locatie, de Antoniuszaal, mag nog niet worden vergaderd. Vandaar dat nu wordt uitgeweken naar Buurthuis de Kade, Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda. De vergadering start om 13.30 uur. Er is geen dienst van woord en gebed.
Agenda
1. Opening door de voorzitter Peter Geurts.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de ALV van 17 mei 2019 (hier uitgereikt).
4. Jaarverslag over 2019 van de secretaris. In dit verslag is mede een samenvatting opgenomen van KBO reizen.
5. Financieel jaaroverzicht 2019 door de penningmeester.
6. Verslag van de kascommissie over 2019 door Sipke Draisma of Ageeth Bartels.
7. Er wordt een nieuwe reserve voor de kascommissie gezocht. Wie stelt zich beschikbaar?
8. Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers gezocht. Wie is bereid iets van haar of zijn vrije tijd aan KBO te besteden?
9. Rondvraag.
10. Sluiting.


PRESENTATIE 30 OKTOBER: GOUDSE GLAZEN EN ROUTE 777
Na afloop van de ALV, rond de klok van 14.30 uur, en dus eveneens in Buurthuis de Kade zal Maurits Tompot ons nog een uurtje vermaken met ‘Kosterlijke ontdekkingen in de Goudse glazen’ en zijn boek ‘Route 777’. Maurits is in Gouda vooral bekend als de bevlogen koster van de St.Jan. Hij weet dan ook als geen ander te vertellen over de Goudse Glazen, de gebrandschilderde ramen van de St.Jan.

Na 37 jaren koster te zijn geweest, ging hij in 2017 met pensioen. In 2018 werd hij nummer 1 in de Top 50 van bijzondere Gouwenaars. Ook kreeg hij uit handen van de Goudse burgemeester de penning, die hem ereburger van de stad maakt.
 
Maurits heeft in zijn jonge jaren veel over de wereld rondgezworven. Inmiddels heeft hij het autobiografische boek ‘Route 777’ geschreven. Dat boek is vernoemd naar busroute 777 in Australië, een land waar hij ook is geweest. 
 

SSG THEMA BIJEENKOMST ‘MIJN ERVARINGEN MET CORONA’
op vrijdag 16 oktober in Buurthuis de Kade, Jan Luykenstraat 25, 2806 PD Gouda

PROGRAMMA
9.30: Zaal open
10.00: Welkom door Jan Kuyterink, voorzitter Stichting Seniorenplatform Gouda.
10.10: vier of vijf direct betrokkenen vertellen over hun ervaringen met corona. Dat zijn o.a. een ex-corona patiënt, een partner van wie de echtgenoot niet bezocht kon worden, een wijkverpleegkundige van de Vierstroom en een vrijwilliger.
Vragen kunnen gesteld worden en er is een korte pauze.
12.00: Sluiting van de bijeenkomst

Toegang is gratis. Als u wilt komen, bent u verplicht zich op te geven en wel vóór 10 oktober 2020. U ontvangt dan een toegangsbewijs. Dit i.v.m. een beperkt aantal deelnemers die de SSG kan toelaten, conform de RIVM richtlijnen.

Aanmelden via ssgbestuur@gmail.com of telefonisch 0182-602660.

 

WANDELEN MET WIETSKE
Vrijdag 9 oktober Tiendwegwandeling
Afstand: 1.5 tot 2 uur lopen. Er is veel gras, dus doe stevige schoenen aan. We lopen door het Steinse Groen naar de Tiendweg richting Hekendorp, maar we slaan eerder rechtsaf naar de boerderij ‘De Twee Hoeven’ en dan over de Steinse Dijk naar Haastrecht. Daar drinken we koffie en dan wandelen we terug naar Gouda.
Op de Tiendweg zijn heel veel hekken. De meeste gaan gemakkelijk open, maar bij vijf ervan zul je moeten klimmen. Ze hebben wel een goed opstapje.

Verzamelen: 9.50 uur. Je komt met de fiets – of auto – naar Ghandiweg 7. Daar loop je bij het ernaast gelegen parkeerplaatsje de poort in en links door de – openstaande – tuindeur mijn tuin in, waar je je fiets kunt stallen. Vertrek: 10.00 uur.Verdere informatie bij: Wietske van den Brink, tel. 0182-338339, wietskevandenbrink@kpnmail.nl.

Agenda

Bingo

In verband met corona is er voorlopig geen bing.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 Overige activiteiten

datum

tijd

activiteit

plaats