Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Gouda
« terug naar overzicht

andere lettergrootte? zie boven!

menu boven is website KBO Zuid Holland

menu rechts is website Gouda

                                                                                          

Welkom bij KBO Gouda!


Dit is de website van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Afdeling Gouda. De KBO Gouda zet zich al sinds 1968 in voor de belangen van senioren vanaf 50 jaar in Gouda en omgeving. Onze belangrijkste doelstelling is het scheppen van zulke voorwaarden dat senioren volwaardig en zelfbewust aan de samenleving in onze regio kunnen deelnemen. De KBO behartigt uw belangen, biedt u een aantal diensten aan en verzorgt diverse ontspanningsmogelijkheden. Daarvoor zijn vele vrijwilligers in touw. Concrete voorbeelden zijn:

  • lokale belangenbehartiging, bijvoorbeeld over de invulling van gemeenten van de WMO (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) 
  • hulp bij het invullen van belastingen 
  • ontspanning in allerlei vormen waaronder bingo en kaarten en voorlichting over bijvoorbeeld medicijngebruik 
  • mogelijkheid tot deelname aan een collectieve ziektekostenverzekering (Zilveren Kruis Achmea). Deze collectieve verzekering is er speciaal voor senioren vanaf vijftig jaar en is exclusief voor KBO-leden.

De KBO Afdeling Gouda heeft in totaal zon 500-550 leden. Daarmee vormt ze een belangrijk onderdeel van de provinciale KBO Zuid-Holland, maar ook van de landelijke Unie KBO. De leden van KBO Afdeling Gouda ontvangen vij maal per jaar de Schakel, het regionale informatieblad . Daarnaast krijgen ze tien maal per jaar het landelijke KBO-PCOB magazine. 

Op deze site vindt u actuele informatie en nieuws in Gouda en omgeving die voor u als senior van belang kunnen zijn.