Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Ter Aar
« terug naar overzicht

Meer bewegen voor ouderen
Klaverjassen, handwerken, biljarten
Zangkoor
Bridge
Koersballen
Uitgaansdag
Barbecue
Kerstviering


Meer bewegen voor ouderen

Elke maandagmorgen is er “meer bewegen voor ouderen” in Parola o.l.v. mevrouw Anja van Baarle
“Meer bewegen voor ouderen” is een goede mannier van bewegen, houdt geest en lijf fit en komt uw gezondheid ten goede.


 

 

Klaverjassen, handwerken, biljarten

Elke dinsdagmiddag is er in Partycentrum Parola van 14.00 tot 17.00 uur gelegenheid te klaverjassen, handwerken of biljarten. Het is er elke week weer een bijzonder gezellig boel. Denkt U dat is iets voor mij, ga gerust eens een kijkje nemen.

 

       

 Zangkoor

Elke donderdagmiddag zingen een aantal leden samen in de Oude- Kleuterschool. Op de jaarvergadering en kerstviering leveren zij hun bijdrage met een optreden.

       


Bridge

Elke vrijdagmiddag kunt U bridgen in ons eigen KBO honk.

        

Koersballen

In de jaren negentig is door een enthousiast groepje leden van de KBO Ter Aar het koersballen geďntroduceerd in Langeraar.
Het is met name een sport voor 50-plussers en is afgeleid van het Engelse BOWLS maar volgens anderen komt het van het Franse 'Jeu de Boules". Koersballen wordt gespeeld op een groene mat van 2 x 8 meter.
Er wordt iedere vrijdagmiddag vanaf 13.30 gespeeld in Partycentrum Parola in Langeraar. Momenteel zijn er ongeveer 16 leden. Ook wordt er regelmatig deelgenomen aan regionale wedstrijden.

Spelregels
De officiële mat bij het koersballen is 2 meter breed en 8 meter lang. Men speelt individueel of als koppel met vier ballen, bruin (in Langeraar gebruiken we geel) of zwart. Loting maakt uit wie begint. Deze speler werpt een wit balletje "het doelballetje" of "de jack" zo ver mogelijk naar het andere einde van de mat. Aan beide mateinden zit een vak van 2 meter bij 40 cm. dat aan de ene kant het "afspeelvak" en aan de andere kant het "dubbelscorevak" wordt genoemd. Komt de "jack" in dit vak dan telt hij voor een punt. De daarin geworpen ballen tellen dan dubbel. De "jack" heeft een diameter van 52,4 mm. De ballen zijn van massief kunststof. Het zwaartepunt ligt iets naast het midden zodat de ballen altijd een kromme koers beschrijven als ze op de juiste manier worden gespeeld.

De speler die met zwart speelt begint met het gooien van het witte balletje (de jack) naar het einde van de mat. Blijft het balletje niet op de mat liggen dan gooit de tegenspeler. Blijft ook dat balletje niet op de mat liggen, dan wordt deze op het lengtestreepje van de witte lijn gelegd. Blijft het balletje op de mat dan wordt deze ter hoogte van de afstand die het heeft afgelegd in het midden gelegd. Daarna kan het spel beginnen.

Degene die de jack in het dubbelscorevak gegooid heeft, of tijdens het spel alsnog doet, krijgt een punt.
Afwisselend wordt gerold met de zwarte en gele bal. De laatste te rollen bal is een gele en heel vaak wisselt de score nog juist met deze laatste bal.
De koersbal die het dichts bij de jack ligt, krijgt een punt. Deze bal wordt dan weggehaald en dan kijk je welke bal nu het dichtst bij de jack ligt. Is deze bal van dezelfde speler, dan krijgt deze er een punt bij. Is de bal van de tegenspeler, dan stopt de puntentelling.

In het kort zijn dit een beetje de spelregels maar de regels leer je het snelst als je het spel ook speelt.

 

Uitgaansdag

Eind juni sluiten we het seizoen af met onze jaarlijkse uitgaansdag.
Samen op pad om bij de tijd te blijven, ontspanning en te afsluiting samen eten.

 

Barbecue

Het nieuwe seizoen na de zomerstop starten we met
een gezellige barbecue Kerstviering

In de tijd voor Kerstmis hebben wij een kerstviering met een kerstoverweging, samenzang, declamatie enz.
Ook gebruiken wij gezamenlijk de lunch.