Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Ter Aar
« terug naar overzicht

Historie seniorenclub KBO Ter Aar

KBO voor U en Uw welzijn

Belastingconsulent

Ouderenadviseur

 

Historie Senioren Club KBO Ter Aar

De historie van de KBO afdeling Ter Aar gaat terug naar 1994.
Buiten een stroef draaiende KBO Rijn en Venen bestond er geen belangenorganisatie voor ouderen.
Ter Aar kende voor 1994 een lokale Soos in Aardam en een Langeraar.
Beide organiseerden wel wekelijks ontmoetingsmiddagen voor ouderen maar onthielden zich verder van belangenbehartiging van - en informatieverstrekking aan ouderen. Gestimuleerd door KBO Zuid Holland werd in 1994 de KBO afdeling Ter Aar opgericht. Hiervoor werd de heer Piet Verhoef benaderd en hij nam ook het voorzitterschap voor zijn rekening. De doelstelling van de oprichting was, een breder activiteitenprogramma voor ouderen In Ter Aar en behartiging van seniorenbelangen In Ter Aar. De afdeling kende een gestage groei in de loop der jaren en heeft momenteel 660 leden. De seniorenclub kent momenteel diverse activiteiten zoals twee maal per week een ontmoetingsmiddag met o.a. bridge en koersbal, een maal per maand een informatiemiddag. Er kan ondersteuning geboden worden bij kleine computerproblemen, er is het KBO zangkoor "Ademnoot en Meer bewegen voor Ouderen. Voor deze activiteiten beschikt de Senioren Club over een eigen Honk en maakt gebruik van Parola.
Voor wat betreft de belangenbehartiging, de KBO afdeling Ter Aar was initiatiefnemer voor een seniorenadviesraad in de oude gemeente Ter Aar. Op dit moment heeft de afdeling zich geconformeerd met en heeft zij vertegenwoordiging in het Platform voor Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop ( PGSN). De KBO afdeling Ter Aar is ook vertegenwoordigd in de WMO Adviesraad in de gemeente Nieuwkoop.
Leden van de Senioren Club KBO Ter Aar hebben de mogelijkheid gebruik te maken van de collectieve overeenkomst zorgverzekering met het Zilveren Kruis Achmea en Zorg en Zekerheid wat een korting geeft op de premie.

KBO is er voor u en uw welzijn

De plaatselijke Club van Senioren KBO Ter Aar is met haar ruim 600 leden aangesloten bij DE UNIE KBO met 320 000 leden. De KBO behartigt de belangen van alle senioren op plaatselijk, regionaal, provinciaal en landelijk niveau, bijzonder op het gebied van gezondheidszorg, inkomen, wonen en mobiliteit, zingeving en educatie.
De KBO volgt nauwlettend de ontwikkelingen en veranderingen in de gezondheidszorg, zorgverzekeringen, zorgtoeslagen, de nieuwe wet WMO, het nieuwe belastingstelsel tot consumentenzaken.
Veelal werkt de KBO samen met andere ouderenorganisaties om zo een nog grotere vuist te maken en een sterkere overleg partner te zijn naar de politiek en andere maatschappelijke organisaties.
De KBO heeft een gezondheidstelefoon waar mensen terecht kunnen met vragen op het gebied van gezondheid en zorg. Het juristenteam beantwoordt uw vragen op juridisch gebied.
Het kleurrijke ledenblad Nestor houdt u op de hoogte van allerlei ontwikkelingen en informeert u over zaken die uw rechtstreeks aangaan.

Belastingconsulent

De belastingconsulent van de KBO Ter Aar helpt u met het invullen van uw belastingformulier. Veel ouderen met alleen AOW of AOW met een klein pensioen kunnen geld terug krijgen van de belastingdienst.
Het is uw eigen geld. Laat het niet liggen.

Ouderenadviseur

De ouderenadviseur van de KBO Ter Aar helpt u met het invullen en aanvragen zorg, huursubsidie, kwijtschelding gemeentelijke lasten en nog vele andere zaken. De ouderenadviseur is uw vraagbaak en wegwijzer.