Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Leiderdorp
« terug naar overzicht

gezamenlijke nieuwsbrief mei 2017 K.B.O. - P.C.O.B.

Gezamenlijke nieuwsbrief maart 2017 K.B.O. - P.C.O.B. 

Nieuwsbrief januari 2017 nr 240 

Foto's kerstviering 21 december 2016

nieuwsbrief mei 2016 nr. 234

Nieuwsbrief april 2016 nr. 233

Nieuwsbrief maart 2016 nr. 232

Nieuwsbrief januari 2016 nr. 230

Foto's bezoek aan "Rozen en Radijs" in Burgerveen

Nieuwsbrief Mei 2017

Donderdag 11 mei vanaf 14.00 uur Scheppingskerk: Voeding: Beter (w)eten

Iedereen weet tegenwoordig wat over voeding, maar voor een goed onderbouwd advies ga je naar een deskundige. De voedingswetenschap is voortdurend in beweging, nieuwe onderzoeken, resultaten en ontwikkelingen volgen elkaar snel op.
Wat is volgens de huidige wetenschap het advies om het beste uit je gezondheid te halen?
Is spelt gezonder dan tarwe? Moet ik vitamines slikken?
Deze en vele andere vragen komen tijdens deze lezing aan de orde.

Everdien van der Leek, diëtist en gezondheidswetenschapper
'Als diëtist en gezondheidswetenschapper wil ik de wetenschap naar de praktijk vertalen.
Dat doe ik in mijn praktijk ( www.dietistleiden.nl ),via de blog ( www.iamafoodie.nl ) en bij presentaties voor bedrijven en verenigingen. Mijn praktijk zit in Leiden, waar ik met veel plezier mensen begeleid met het behalen van hun gezondheidsdoelen, juist ook wanneer het medisch complexer is.'

Iedereen is vanaf 14.00 uur welkom – leden en nog-niet leden – op deze bijeenkomst die gehouden zal worden in de Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 2.
Everdien van der Leek zal haar presentatie beginnen om 14.30 uur.

Donderdag 22 juni vanaf 14.00 uur Scheppingskerk: Valpreventie

Gezond en actief ouder worden? Denkt u dan ook eens aan valpreventie! Naarmate de leeftijd stijgt neemt het aantal val-ongelukken helaas toe. Vallen heeft soms grote gevolgen. Denkt u aan ziekenhuisopname, aan huis gekluisterd zijn, minder sociale contacten, verlies van zelfstandigheid, enz. Het risico op vallen wordt erg onderschat. Laat u niet verrassen en neem op tijd maatregelen. U kunt namelijk zelf veel doen om de kans op vallen te verminderen. Als u geen letsel oploopt door vallen, kunt langer veel gewone en leuke dingen blijven doen. 


KBO Contributie
Een aantal leden heeft de contributie nog niet voldaan. Piet Bongers, penningmeester KBO Afdeling Leiderdorp ziet de betaling hiervan graag zo spoedig mogelijk tegemoet.


Vrijdag 9 juni PCOB-Ontmoetingsdag in Gorinchem
Het programma begint om 10.00 uur in de Schouwburg De Nieuwe Doelen, Haarstraat 64.
Er is een presentatie over de geschiedenis van Gorinchem, een lunch en daarna in kleine groepen wandelingen door het centrum of over de stadswallen, bezoeken aan Hamelmuseum, het Gorinchems museum (denk aan uw kaart), het archief of de Grote Kerk. Tot slot een orgelconcert in de kerk. Kosten € 15,- naar NLNL23RABO0124005217 t.n.v. PCOB-afdeling Gorinchem-Dalem o.v.v. PCOB-Ontmoetingsdag 2017. Aanmelden tot uiterlijk 2 juni bij
afdelingsbestuurdergerritvanderneut@kpnmail.nl of via de telefoon 0183-564606.

Zomeractiviteiten
In de maanden juli en augustus wordt er door een aantal PCOB-afdelingen een activiteit georganiseerd waaraan iedereen mee mag doen.
Donderdag 13 juli organiseert afdeling Leiderdorp een boottocht door de grachten en singels van Leiden en een stads- en hofjeswandeling, onderbroken door een gezamenlijk lunch in de Hortus. Kosten € 15,- exclusief lunch. Aanmelden tot 7 juli bij Marianne van der Bijl keesenmariannevdbijl@ziggo.nl of 071 -589 71 10
Dinsdag 18 juli organiseert afdeling Lisse een rondleiding in Museum De Zwarte Tulp, een lunch in De Proeverij en een rondleiding in de Grote Kerk. Kosten € 20,- (museumkaarthouders € 15,-) inclusief rondleidingen en lunch, over te maken op NL52RABO0336564287 t.n.v. M.L. Nieuwenhuis o.v.v. Deelname 18-07.
Donderdag 20 juli organiseert afdeling Schoonhoven een wandeling o.l.v. Stadsgidsen door het historisch centrum en een rondleiding door de Grote Kerk; daar tussenin een goede lunch. Kosten € 20,- over te maken op NL18ABNA0834514613 t.n.v. R. van der Heide o.v.v. Deelname 20-07. Aanmelden tot 12 juli bij Remke van der Heide, remkevdheide@planet.nl of 0182-60 44 69.
Vrijdag 4 augustus organiseert afdeling Zuidland een uitgebreide rondleiding en proeverij in Wijndomein De Vier Ambachten in Simonshaven met aansluitend een wijnmakers koffietafel. Kosten € 24,50 + eventueel € 5,- voor tocht met fluisterboot. Aanmelden tot 21 juli bij Laura van Loo, lauravanloo1@gmail.com 0181-452 552.
Bij al deze activiteiten geldt: zelf aanmelden en eigen vervoer regelen. 

Voltooid leven
KBO-PCOB is ernstig bezorgd dat ouderen die verlangen naar de dood, ouderen in het algemeen en de samenleving niet gediend zijn met snelle wetgeving omtrent voltooid leven. In een brief vraagt de grootste seniorenorganisatie daarom alle Kamerleden om in de Tweede Kamer en in de formatiegesprekken te pleiten voor een brede maatschappelijke dialoog. KBO-PCOB is bereid deze dialoog samen met de Kamer en het nieuwe kabinet op gang te brengen.
Een brede maatschappelijke dialoog over en onderzoek naar voltooid leven zijn van groot belang uit het oogpunt van zorgvuldigheid en vraagt om ruimte en tijd. Vanuit de samenleving - wetenschap en praktijk - klonk al herhaaldelijk kritiek op de huidige plannen voor speciale wetgeving. Onder meer beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) en artsenfederatie KNMG spraken hun twijfels uit.
In het in februari gesloten Zilveren Pact, waarvan KBO-PCOB mede-initiatiefnemer is, geven politiek, maatschappelijke organisaties en burgers aan zich in te willen zetten voor een samenleving waarin ouderen gezien en gewaardeerd worden en een volwaardige plaats innemen. Een brede maatschappelijke dialoog is daarom van groot belang; het geeft een stem aan alle betrokkenen.
Voor meer informatie: http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=6690

Gezamenlijke nieuwsbrief maart K.B.O. - P.C.O.B.

Secretariaat KBO: Hoofdstraat 38A, 3851 AK Leiderdorp avmoorst@wxs.nl
Penningmeester KBO: Albatrosstraat 3, 2352 CG Leiderdorp 071 - 5892447
email: pbongers@casema.nl
NL65 INGB 0000 130 964 KBO Afd. Leiderdorp

Secretariaat PCOB: Laan van Berendrecht 290,2352 VP Leiderdorp keesenmariannevdbijl@ziggo.nl 
Penningmeester PCOB: van Alphenplein 100, 2353 CN Leiderdorp 071 – 589 35 86 
email: wvanderleek@hetnet.nl
 
NL36 INGB 0005 2760 75 PCOB Afd. Leiderdorp


Dinsdag 14 maart Zangduo 'Back in Time'

Iedereen is van af 14.00 uur welkom in de Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 2, voor een mooie muzikale middag. Paul van Cleef en Rochelle Kort - zangduo 'Back in Time' - zullen die middag voor ons optreden. Zij nemen ons zingend mee naar het verleden en kijken daarvandaan naar de toekomst. Paul treedt elke maand op in Zorgcentrum Roomburgh in Leiden en trad ook al eens op in Verpleeghuis Leythenrode in Leiderdorp.
Daarnaast verzorgen ook optredens met z'n tweeën en dat is op 14 maart voor KBO-PCOB.


Samengaan KBO -PCOB plaatselijk

Eerst twee afzonderlijke ledenbijeenkomsten – daarna gezamenlijk verder
Op 14 februari, de eerste vergadering van het jaar, stond zowel bij de KBO als bij de PCOB de jaarrekening 2016 op het programma. Die zijn in de afzonderlijke vergaderingen besproken en nadien ook vastgesteld, met dank aan de penningmeesters voor al hun werk.

Bij de KBO werd de heer G. (Guy) Maris verkozen tot voorzitter. Hiermee is de vacature vervuld die ontstond na het afscheid van Léon van Harteveld.

In de gezamenlijke bijeenkomst is afgesproken dat voor de komende bijeenkomsten iedereen vanaf 14.00 uur binnen kan lopen voor een kopje koffie of thee. Om 14.30 uur begint dan de bijeenkomst en die zal dan tot ongeveer 16.00 uur duren.
Alle bijeenkomsten zullen gehouden worden in de Scheppingskerk, van Poelgeestlaan 2.


Samengaan van KBO en PCOB – landelijk
Om naar buiten toe duidelijk te laten zien dat we onder één vlag naar buiten treden is een nieuw logo gekozen. Het logo is een samenvoeging van de logo’s van PCOB en KBO.

KBO-PCOB in Perspectief
In de februari-editie van Perspectief hebt u kennis kunnen maken met een nieuwe rubriek.
In 2017 wordt in iedere editie van het magazine aandacht besteed aan de samenwerking KBO-PCOB. Op deze manier blijven bestuurders, vrijwilligers en leden op de hoogte van de ontwikkelingen en kunt u een kijkje nemen achter de schermen.
Eén gezamenlijk kantoor in Utrecht. Dit nieuwe onderkomen is de thuisbasis van waaruit zowel de gezamenlijke organisatie als beide aparte verenigingen worden ondersteund.
KBO-PCOB Europalaan 40, 3526 KS Utrecht 030-3400 600 info@kbo-pcob.nl


Hulp bij invullen aangifteformulieren
Voor het invullen van uw aangifte door een Hulp bij Aangifte (Huba), dient u hiervoor een
machtiging aan te vragen bij de Belastingdienst. De Huba verzorgt dit voor u.
U ontvangt dan na ca. 1 week een brief met een machtigingscode en dient u dan aan uw Huba binnen 8 weken af te geven. Deze Huba zal dan de machtiging activeren en kan daarna de aangifte voor u verzorgen.
Wilt u geen hulp meer bij het invullen van de aangifte geeft u dat dan even door aan de Huba,
die u vorig jaar daarbij heeft geholpen.
Zoals in eerdere berichtgeving reeds is aangegeven, wordt door de Overheid geen subsidie meer verstrekt om de kosten van de verzorging van de aangifte te dekken. De totale kosten, zoals instructiedagen Huba’s, evaluatiedagen en programmering van het belastingprogramma etc., bedragen voor de Landelijke groep (KBO, PCOB en ANBO) ca € 550.000 per jaar. Derhalve heeft het Landelijk Kantoor besloten een vergoeding te vragen die middels een éénmalige incasso geïnd zal worden. De vergoeding bedraagt zowel voor man en vrouw ieder € 5,50. De vergoeding, die u in het verleden gaf, kunt u met de Huba bespreken.
U kunt zich aanmelden via de e-mail: w.rijsbergen1@kpnplanet.nl of tel. 071-5238917. 


Voor in de agenda: Plaatselijk

Dinsdag 11 april: Zoete Koek
Een cabareteske lezing van Jos Thomasse, een komische conference gebaseerd op spreekwoorden en gezegden over eten en drinken.

Zaterdag 22 april: Oranjemiddag
De traditionele Oranjemiddag wordt georganiseerd door de Oranjevereniging.

Donderdag 11 mei: Voeding: Beter (w)eten
Everdien van der Leek, diëtist en gezondheidswetenschapper

Voor in de agenda: Regionaal en landelijk

Donderdag 9 maart: KBO-PCOB en CDA organiseren pensioenbijeenkomst
Deze bijeenkomst onder leiding van Jan Medendorp (RTV Oost) wordt gehouden in Nijverdal, Het Centrum, Constantijnstraat 7a.
http://www.pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-en-cda-organiseren-pensioenbijeenkomst

Vrijdag 17 maart: Ontmoeting met voorzitter en directeur KBO-PCOB
Voorzitter Rik Buddenberg en directeur Manon Vanderkaa bezoeken die dag provincie Zuid-Holland. Zij zullen ingaan op de actuele situatie waar het gaat om strategische samenwerking tussen KBO en PCOB. Uiteraard kunnen ook andere onderwerpen besproken worden.
De bijeenkomst wordt gehouden in Rehoboth in Berkel en Rodenrijs, Wilhelminastraat 2.
Aanmelden tot 27-2 via mrarieslob@hetnet.nl

Vrijdag 2 juni: PCOB-Ontmoetingsdag in Gorinchem
De uitnodiging voor deze dag volgt t.z.t.

Tot slot:
Laat de teleurstelling van vandaag
geen schaduw werpen over je dromen voor morgen.

Nieuwsbrief januari 2017 nr. 240

In de eerste plaats een voorspoedig en gezond nieuw jaar gewenst waarin u weer kunt genieten van de activiteiten die door de KBO, in samenwerking met de PCOB worden georganiseerd.
Hierover wordt u bij de jaarvergadering van 14 februari nader geïnformeerd.
Op de gezamenlijke bestuursvergadering is besloten dat de activiteiten worden gehouden in de Kapelzaal van de Scheppingskerk met als aanvangstijd 14.30 uur.
Het is voor de KBO-leden wel wennen omdat de vertrouwde locatie moet worden verlaten. Gelukkig is, mede vanwege de nauwere samenwerking, deze goede vervangende locatie beschikbaar.

Lezing dementie 19 januari
De lezing was oorspronkelijk gepland voor de bijeenkomst van 13 september maar kon wegens ziekte van de spreker niet doorgaan. Gelukkig is de heer Slob inmiddels hersteld en kan hij nu deze interessante lezing verzorgen.
Zoals hiervoor al is vermeld is de lezing in de Scheppingskerk en begint om 14.30 uur. De Scheppingskerk is bij het winkelcentrum Santhorst aan de Van Diepeningenlaan.

Vacature
Het bestuur kan, na een intensieve lobby voor een voorzitter, melding maken van het feit dat voor deze functie de heer Guy Maris zich heeft aangemeld. Guy heeft al enkele bijeenkomsten en vergaderingen bezocht maar de definitieve benoeming kan pas nadat tijdens de komende jaarvergadering de leden hiermee akkoord zijn gegaan.
Nu is er een nieuwe vacature en wel voor het secretariaat. Sinds 2010 heb ik, Ans Groenen, deze functie vervuld en tevens de Nieuwsbrief verzorgd. Graag wil ik dat er een vervanger voor mij komt. Wie interesse hiervoor heeft kan contact opnemen met een van de huidige bestuursleden.

Hulp bij belastingaangifte 2016
In aansluiting op de melding in de vorige nieuwsbrief kunnen wij u het volgende melden. Voor het invullen van uw aangifte door een Hulp bij Aangifte (HUBA), dient u hiervoor een machtiging aan te vragen bij de Belastingdienst.
Voor diegene, die vorig jaar reeds zijn geholpen bij het invullen van de aangifte, zal de Huba voor u begin februari de aanvraag verzorgen. U ontvangt dan na ca. een week een brief van de Belastingdienst met een machtigingscode en dient u dan aan uw HUBA binnen 8 weken af te geven .
Deze HUBA zal dan de machtiging activeren en kan daarna de aangifte voor u verzorgen.
Wilt u geen hulp meer bij het invullen van de aangifte geeft u dat dan even door aan de HUBA, die u vorig jaar daarbij heeft geholpen.
Zoals in eerdere berichtgeving reeds is aangegeven, wordt door de Overheid geen subsidie meer verstrekt om de kosten van de verzorging van de aangifte te dekken.
De totale kosten, zoals instructiedagen HUBA’s, evaluatiedagen en programmering van het belastingprogramma etc., bedragen voor de Landelijke groep (KBO, PCOB en ANBO) ca € 550.000 per jaar. Derhalve heeft het Landelijk Kantoor besloten een vergoeding te vragen. die middels een éénmalige incasso geïnd zal worden. De vergoeding bedraagt zowel voor man en vrouw ieder € 5,50. De vergoeding aan de HUBA , die u in het verleden gaf, kunt u met de Huba bespreken.
Voor hulp kunt u zich aanmelden via de email w.rijsbergen1@kpnplanet.nl of tel. 071-5238917.

Jaarvergadering dinsdag 14 februari om 14.30 uur in de Scheppingskerk,

Agenda
- Opening
- Jaarverslag
- Verslag penningmeester
- Verslag kascommissie (Anita Dutour Geerling en Joop van Huut, reservelid Gijs Duivenvoorde)
- Verkiezing nieuw lid kascommissie
- Goedkeuring nieuwe voorzitter Guy Maris
- Rondvraag en sluiting

De middag wordt besloten met het vertonen van een natuurfilm.

Terugblik kerstbijeenkomst
Het was de laatste bijeenkomst van de KBO in de Menswording. Ook een aantal bestuursleden van de PCOB hadden de uitnodiging voor deze bijeenkomst dankbaar aangenomen.
Na de koffie of thee verzorgde Léon van Harteveld de glühwein. Ook een stukje banket kon hierbij niet ontbreken.
Als plaatsvervangend voorzitter opende Aafke Verheijen de middag met een welkom aan alle aanwezigen waarna het koor Songs to Sing optrad met een aantal toepasselijke liederen in de kerstsfeer.
Met een korte pauze vervolgde het koor dit optreden. Tussendoor werden de aanwezigen voorzien van een drankje en een borrelhapje.
De bijeenkomst werd besloten met een goed verzorgde broodmaaltijd.
Tot slot bedankte Aafke de aanwezigen voor hun komst en mocht iedereen een kerstster mee naar huis nemen.

Kerstviering 21 december 2016

Op woensdag 21 december vierden wij met bijna 100 leden voor het laatst in onze vertrouwde Menswordingskerk de kerstviering. Jammer dat wij noodgedwongen afscheid moeten nemen van zo'n mooi gebouw. Vele ledenbijeenkomsten en vieringen hebben wij in deze kerk mogen organiseren. Voor velen van u was het daarom ook een sfeervolle viering met een lach maar ook een traan.
De kerk was gezellig ingericht en om drie uur stonden de eerste leden al op de stoep om een mooi plekje aan de feestelijke tafels in te nemen.
De Glühwein met banket liet ieder zich heerlijk smaken. Daarna was er een optreden van Young Heart onder de bezielende leiding van Annemieke de Groot. Een koor van zo'n 80 senioren zongen enthousiast zo'n twintigtal (kerst)liederen.
Daarna was er voldoende tijd om met elkaar te kletsen en te genieten van een heerlijke broodmaaltijd. Om zeven uur kwam er een einde aan de viering en verliet iedereen voor de allerlaatste keer met weemoed de Menswordingskerk.

Hieronder vindt u een foto-impressie van de kerstviering. Door op de blauwe link te klikken, moeten de foto's in beeld komen. 

https://get.google.com/albumarchive/114215312637611872483/album/AF1QipNiRmJ5XKEjblaS8HpR2Qr0M-SJ3Mc9knaMOIyi?source=pwa

 

Nieuwsbrief mei 2016 nr. 234

Donderdag 7 juli laatste bijeenkomst voor de zomerstop
Wat gaat de tijd toch snel. Het is al weer de laatste activiteit voor de vakantieperiode, waar het bestuur uw aandacht voor vraagt.
Het belooft een interessante lezing te worden over het leven en werk van de welbekende kinderboekenschrijfster Annie M.G. Schmidt (1909-1994).
Annie M.G. Schmidt was een fenomeen, een schrijfster met humor die een onvoorstelbare productie heeft nagelaten aan (kinder)boeken, musicals, hoorspelen, cabaretteksten, liedjes en gedichten.
Er zullen weinig Nederlanders zijn die nooit iets van haar hebben gelezen of geen enkel liedje van haar kennen. Op radio en televisie kwam zij over als buitengewoon geestig iemand die geen blad voor de mond nam. Haar privéleven kende echter veel dieptepunten en stemde niet overeen met het beeld dat het publiek van haar had, zoals onder andere op te maken valt uit de boeiende biografie die Annejet van der Zijl over haar schreef.
Tijdens de lezing zal worden stil gestaan bij haar in veel opzichten moeizaam verlopen leven, bij wat haar bewoog en hoe haar maatschappelijk engagement in haar teksten doorklonk. Een selectie uit haar werk zal worden voorgedragen en we kijken naar een deel van een interview dat ze indertijd met Ischa Meijer over haar leven had.
De lezing wordt gehouden door de heer Dick Peters.

Wij hopen dat deze bijeenkomst, die in samenwerking met de PCOB wordt georganiseerd aantrekkelijk genoeg is om daar tijd vrij voor te maken. U bent welkom op onze locatie van de toekomst, n.l. de recreatiezaal van Huis ter Does, Klaprooskamp 1.
De lezing begint om 2 uur, wordt onderbroken met een koffie/theepauze en zal plm. 4 uur beëindigd zijn.

Dagtocht woensdag 7 september
Voor onze jaarlijkse uitgaansdag is dit jaar gekozen voor een combinatie van bus en boot. Wij blijven in centraal Nederland, n.l. de Loosdrechtse plassen.
Vanaf de laatste opstapplaats rijden wij rechtstreeks naar Amsterdam.
In restaurant Miranda, gelegen aan de Amstel, wordt u twee kopjes koffie of thee met gebak aangeboden.
Hierna gaan we via een toeristisch route naar de plaats Loosdrecht. In Loosdrecht ligt een van de boten van rederij “Wolfrat” voor u gereed. We gaan een twee uur durende vaart maken over de Loosdrechtse Plassen.
De schippers van deze rederij zijn tevens gids aan boord en vertellen tijdens de rondvaart via de microfoon alle bijzonderheden van wat aan ons voorbij gaat.
Ongetwijfeld komt u ogen te kort om te genieten van al het moois dat u passeert.
Na de schitterende vaart over de Loosdrechtse Plassen, gaan we via een toeristische route richting het ons wel bekende restaurant De Oude School om een heerlijk 3-gangen diner te gaan gebruiken. De verwachte thuiskomst is 19.30 uur.
Bij de dagtocht is geen lunch inbegrepen. Het is wenselijk zelf een lunchpakket mee te nemen dat dan tijdens de boottocht genuttigd kan worden.
Maar ook is er de mogelijkheid voor eigen rekening een broodje of iets dergelijks aan te schaffen.
De prijs voor deze uitzonderlijke mooie tocht is € 57.50.
U kunt voor deelname aanmelden door het verschuldigde bedrag over te maken naar de bankrekening NL65 INGB 0000 130964 tnv KBO afd. Leiderdorp
s.v.p. vermelden: busreis en de plaats waar u wilt opstappen.

Opstapplaatsen zijn:

Scheppingskerk - van Poelgeestlaan 2
vertrektijd: 08.45 uur (kwart voor negen)
Menswordingskerk - hoek Heelblaadjespad/Gallaslaan
vertrektijd: 09.00 uur (negen uur)

Bezoek schelpenmuseum
18 mei was een schitterende dag. Om half twee vertrokken we naar het Schelpenmuseum in Hillegom. We werden ontvangen met koffie en gebak. Daarna legde John -zwager van de eigenaar- uit wat de bedoeling was. We kregen een vaasje waarin zilverzand gestrooid werd, konden er schelpen inzetten en daarna werden een twee tal schepjes met kleimengsel erop gelegd, zodat je uit een keuze van vetplantjes deze er in kon zetten.
Het was een leuke middag en zeker voor herhaling vatbaar maar dan liefst met een groter aantal leden!

Stuurloos
is het bestuur sinds het afscheid van de voorzitter in februari jl.
Zoals u onderaan de nieuwsbrief kunt zien hebben we gelukkig wel een groot aantal enthousiaste bestuursleden maar missen helaas de voorzitter.
Is er onder onze leden niet iemand die deze functie zou kunnen/willen vervullen. Het is voor de voortgang belangrijk dat er een coördinator is die de bestuursleden aanstuurt en goed overzicht houdt over de gang van zaken.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen voor meer informatie met Ans Groenen, email avmoorst@wxs.nl of per telefoon 5417.495 (liefst rond 5 uur)

Nieuwsbrief april 2016 nr. 233

Allereerst mijn excuus voor het foutief opnemen van de datum voor het bezoek aan het schelpenmuseum. Dit is niet 28 maar 18 mei. U kunt hiervoor nog aanmelden door het overmaken van € 7.50 per persoon op bovenstaand banknummer. Wilt u daarbij aangeven of u mee wilt rijden of zelf vervoer heeft.
Om een uur vertrekken wij (met eigen vervoer) vanaf De Menswording naar het schelpenmuseum in Hillegom. Daar wordt een kopje koffie of thee met gebak geserveerd. Tijdens een workshop kan een mooi stuk van schelpen en vetplantjes worden gemaakt. Natuurlijk kunt u uw creatie mee naar huis nemen.
Ook wordt er een rondleiding door het museum gegeven.

Busreis 7 september
De bedoeling is om die dag ook een tocht per boot te maken.
Nadere gegevens en mogelijkheid voor aanmelden komen in de volgende Nieuwsbrief maar het is wel handig alvast de datum te noteren.

Die Schöpfung op 24 mei
Zoals eerder is gemeld willen de KBO en PCOB meer samenwerken. De presentatie van dit mooie werk over het scheppingsverhaal dat in 1798 werd gecomponeerd door Jozeph Haydn is een bijeenkomst van de PCOB waarbij ook de leden van de KBO van harte worden uitgenodigd. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en eindigt plm. 16.00/16.15 uur.
De bijeenkomst is in de Scheppingskerk (bij winkelcentrum Santhorst).
Wist u dat ?
Door een van onze leden werden wij benaderd met het verzoek in de Nieuwsbrief op te nemen dat door Zorg & Zekerheid voor verzekerden met een AV-pluspolis en de indicatie thuiszorg een vergoeding wordt gegeven van € 200,-.
Mocht dit u zijn ontgaan dan is het nog mogelijk tot 3 jaar terug te vorderen.
Ook via de collectieve verzekering van de gemeente Leiderdorp is het voor minima mogelijk ondersteuning aan te vragen. Schroom niet van deze mogelijkheden gebruik te maken. Heeft u ook gelezen dat de gemeente 3 miljoen heeft overgehouden, misschien is het gekomen omdat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de financiële ondersteuning.

Van het bestuur
Omdat de KBO vanwege de sluiting van De Menswording naar een andere locatie voor de maandelijkse bijeenkomsten moet uitzien is besloten de recreatiezaal van Huis ter Does te benaderen. Daar is de mogelijkheid geboden daarvan gebruik te maken.
Om het gehele bestuur met de accommodatie kennis te laten maken is een gezamenlijke bestuursvergadering KBO/PCOB daar gehouden. Tijdens die vergadering is de voortgang van de samenwerking besproken. Hierop wordt t.z.t. nader teruggekomen. Een van de punten was het gezamenlijk uitgeven van een nieuwsbrief en het bezorgen van Nestor, het landelijk blad van de KBO en Perspectief, het landelijk blad van de PCOB.
Natuurlijk wordt hierover contact opgenomen met de diverse bezorgers van deze bladen want ook zij kunnen hierbij hun inbreng geven. Daar wordt dan zeker rekening mee gehouden. Maar hierover zijn nog geen besluiten genomen.
De accommodatie van de recreatieruimte van Huis Ter Does is ruim voldoende en heeft een gezellige aankleding om daar de maandelijkse bijeenkomsten te houden. Echter voor de kerstbijeenkomst zal in de toekomst naar een andere locatie moeten worden uitgekeken omdat daarvoor de ruimte niet toereikend is.
Het kan dus zijn dat ook in 2016 enkele bijeenkomsten in Huis ter Does worden gehouden. Hiervan wordt dan duidelijk melding gemaakt.

Spelletjesmiddag
Woensdag 20 april was er de eerste gezamenlijke spelletjesmiddag van de KBO en PCOB.
Waarschijnlijk vanwege het prachtige weer en een aantal zieken was er een geringe opkomst. Maar ook met slechts 13 mensen kan je veel plezier hebben. De stemming was opperbest; de middag werd afgesloten met een wijntje en een hartig hapje.
Na de zomer is de eerstvolgende spelletjesmiddag in Huis Ter Does. Wij hopen dan op een grotere opkomst.

Uitbreiding dienstverlening door MediPartners
Wij zijn benaderd door deze organisatie omdat zij het voornemen hebben een ouderenspreekuur voor hulp bij zorgvragen in Leiderdorp in te stellen. Zodra wij meer informatie hebben ontvangen zullen wij hiervan melding maken. U kunt dan niet alleen voor rijbewijskeuring tegen een voordelig tarief bij hen terecht.

Nieuwsbrief maart 2016 nr. 232

Samenwerking KBO-PCOB
Waarschijnlijk heeft u langs andere kanalen al vernomen dat beide organisaties overwegen landelijk voor de senioren te gaan samenwerken. Vooruitlopend hierop was er al regelmatig een gezamenlijke bijeenkomst van de toen nog drie bonden (KBO-PCOB-ANBO). Door het wegvallen van de ANBO besloten de besturen van PCOB en KBO tot een samen verder gaan. Hiertoe heeft inmiddels gezamenlijk overleg plaatsgevonden.
Nu nog gaan beide organisaties het reeds vastgesteld jaarprogramma voor 2016 uitvoeren. Tot nu toe verandert er voor u als KBO-lid niets.
Dat er geen voorzitter is aangesteld heeft wel met deze mogelijke reorganisatie te maken. De nieuwe bestuurssamenstelling is in deze nieuwsbrief opgenomen.
Graag willen wij van de leden vernemen hoe zij hier over denken want mocht samenwerking landelijk niet tot stand komen dan blijft de mogelijkheid wel open dit in onze eigen gemeente door te voeren.

Spelletjesmiddag 20 april
Bij de spelletjesmiddag zijn ook de leden van de PCOB van harte welkom. U kunt weer meedoen aan de diverse aanwezige spellen zoals rummikub, triominos, klaverjassen en bridge. Ook kunt u nu eens gaan sjoelen. Zoals u ziet, variatie genoeg.
Houdt u niet van spelletjes maar wilt toch wel eens contact hebben dan heeft u de mogelijkheid om onder het genot van een kopje koffie of thee een praatje te maken.
De middag wordt besloten met een glaasje wijn of fris met iets hartigs.
Tijd: van 2 tot 4 uur, locatie: De Menswording, Heelblaadjespad 1.

Schelpenmuseum 28 mei
Bij het bezoek aan het schelpenmuseum in Hillegom krijgt u niet alleen een rondleiding maar kunt u ook tijdens de workshop een mooi stuk maken van schelpen en vetplantjes in sierlijk glaswerk dat u dan mee naar huis mag nemen.
Ook een kopje koffie of thee met gebak ontbreken niet. Het belooft een interessante middag te worden.
De prijs hiervoor is € 15.-- maar als KBO nemen wij een deel van deze kosten voor onze rekening. Wij vragen van u een bijdrage van slechts € 7,50. Het vervoer is met eigen auto’s.
Misschien heeft u plaats om nog enkele passagiers mee te nemen. Wilt u meedoen en heeft u vervoer, geef u dan op. Natuurlijk is het ook mogelijk alleen als deelnemer aan te melden.
Het verzoek van de penningmeester is wel voor 1 mei het verschuldigde bedrag (€ 7,50) over te maken op bovenstaand rekeningnummer. Geeft u dan ook de vervoersmogelijkheid op?
Vertrek 1 uur vanaf De Menswording.

Oranjemiddag op zaterdag 16 april 2016
Ter gelegenheid van Koningsdag 2016 nodigt de Oranjevereniging Leiderdorp alle senioren van Leiderdorp uit voor de Oranjemiddag. De middag zal worden gehouden in De Scheppingskerk van 14.00 tot ongeveer 16.30 uur. Tijdens deze gezellige middag staat een optreden op het programma van het Gewestelijk Senioren Orkest Vlaardingen onder leiding van Richard Vrijhoef. Dit orkest zal allerlei genres ten gehore brengen van populaire, klassieke, nostalgische en bekende melodieën uit opera, operette, musical, walsen enz. Natuurlijk ontbreekt de traditionele verloting in de pauze niet.
U kunt zich voor deze middag liefst via mail secretaris@ovleiderdorp.nl of telefonisch aanmelden bij Saskia Oudgenoeg (5894619) of Arno Mentink (5891729).

Busboekje Arriva
Tijdens de jaarvergadering werd de vraag gesteld of er busboekjes van Arriva zijn. Bij navraag blijkt dat deze tegen betaling van € 5,-- verkrijgbaar zijn bij de Arriva-stores, Stationsweg 26 in Leiden.

Korting
Tijdens de middagbijeenkomst die werd verzorgd door notariskantoor Bakker & Neve werd de toezegging gedaan dat leden van de ouderenbonden in aanmerking komen voor een korting van 10% op de kosten voor het opmaken/wijzigen van een (levens)testament. Wilt u hiervoor in aanmerking komen dan dient u wel uw bewijs van lidmaatschap mee te nemen.

Slachtofferhulp, verslag van de OSO bijeenkomst 17 maart
Weliswaar een interessant onderwerp dat de PCOB voor de leden van de KBO en PCOB had uitgekozen. Toch had maar een klein aantal bezoekers de moeite genomen naar de Menswording te komen. Wat de reden hiervan is ….. wij kunnen er slechts naar gissen.
De voorzitter van de PCOB, Hans Kapteyn, opende de bijeenkomst met het voorlezen van twee toepasselijke gedichten.
Tijdens de voorlichting over de activiteiten van Slachtofferhulp werd ruimschoots gelegenheid gegeven om vragen te stellen zodat een levendige gedachtewisseling ontstond.
Voor de geïnteresseerde bezoekers was voldoende informatiemateriaal beschikbaar.
Na nog een gedicht door Hans Kapteyn werd de middag afgesloten met de wens dat we slachtofferhulp niet nodig zouden hebben, al is het goed om te weten dat deze organisatie er is.


Nieuwsbrief januari 2016 nr. 230

Kandidaat bestuursleden
Op de oproep voor nieuwe bestuursleden hebben zich twee dames gemeld. Zij hebben ter kennismaking reeds twee maal een bestuursvergadering bijgewoond en hebben besloten zich verkiesbaar te stellen op de jaarvergadering van 3 februari a.s..
Het bestuur is erg blij met deze toezeggingen.
Het zijn de dames An v.d. Riet en Ria Prangers. Voor velen van u geen onbekenden. De heer Wim Rijsbergen stelt zich kandidaat als tweede penningmeester.

PROGRAMMA JAARVERGADERING
10.00 uur woord- en communieviering met dameskoor
10.45 koffie/thee
11.15 jaarvergadering/voorlichting DigiD
12.00 lunchpauze
12.30 jaarvergadering
13.00 bingo

AGENDA JAARVERGADERING
1. Opening door de voorzitter
2. Jaarverslag (is meegezonden met de nieuwsbrief)
3. Jaarverslag penningmeester
4. Verslag kascommissie
5. Benoeming nieuw lid kascommissie
6. Benoeming kandidaat bestuursleden
7. Rondvraag, afscheid Léon van Harteveld en sluiting

Kerstviering woensdag 16 december
Vanaf 16.00 werden de gasten ontvangen met een glaasje glühwein en een heerlijk stukje banket. Ook een glaasje wijn ontbrak niet.
De voorzitter van de KBO sprak een welkomstwoordje en Aafke Verheijen droeg een mooi kerstgedicht voor.
De croquetten bleken een heerlijk borrelhapje. Rond 17.00 uur werden de broodjes rondgedeeld, die alle gasten zich goed lieten smaken.
De viering werd afgerond met een kerstconcert door het Vocaal Ensemble Allegria olv de dirigent en pianist Jack de Bie.
Helaas had Jack de Bie een blessure aan zijn pink maar hij had voor een uitstekende vervangende pianist gezorgd.
Een prachtig kerstconcert afgewisseld met samenzang, koorzang, solo en duet.
De voorzitter bedankte na afloop alle vrijwilligers die deze viering mogelijk gemaakt hebben. Ook de Nestorbezorgers werden niet vergeten.
Wij hopen alle KBO gasten op een volgende bijeenkomst weer te mogen begroeten.

LEDENWERFACTIE
Wilt u kans maken een door de provinciale KBO uitgeloofde prijs te winnen? Dat kan degene zijn die in 2016 de meeste nieuwe leden heeft aangebracht.
Wij sporen onze leden aan nieuwe leden te werven en wensen u veel succes. Misschien dat u dan tot een van de gelukkigen behoort.

Jaarverslag 2015
-1-In de samenstelling van het bestuur heeft zich in het jaar 2015 geen wijziging voorgedaan.
-2-Ter voorbereiding van de diverse activiteiten heeft het bestuur 8 maal een bestuursvergadering gehouden.
-3-Om samenwerking van de drie seniorenbonden te bespreken is een extra vergadering ingelast.
-4-Op de Seniorendag hebben de drie bonden acte de présence gegeven met een gezamenlijke stand. Dit voornamelijk om in het zicht van de senioren te blijven.
-5-Voorzitter Léon van Harteveld heeft 3 maal deelgenomen aan het voorzittersoverleg van de drie seniorenbonden. In het laatste overleg is de problematiek rond de ANBO besproken. De ANBO afdeling Leiderdorp beëindigt m.i.v. 1 januari 2016 haar activiteiten. De voorzitters KBO PCOB hebben overleg gevoerd over een mogelijke samenwerking. In 2016 worden twee ledenbijeenkomsten gezamenlijk gehouden. In januari 2016 hebben beide besturen gezamenlijk overleg of op bestuurlijk niveau verdere samenwerking mogelijk of gewenst is.
-6-De reguliere bijeenkomsten werden door maximaal 5 % van de leden bezocht. Het uitstapje met eigen vervoer naar Rozen en Radijs was de belangstelling groter belangstelling. Ook de busreis kreeg voldoende aanmeldingen om met eigen leden een volle bus te krijgen.
-7-De Kerstviering is door 76 leden bezocht. De middag startte met een drankje en hapje, gevolgd door een broodmaaltijd. Het vocaal ensemble Allegria sloot deze viering af.
Ook dit jaar heeft de Anna Martinastichting een financiële bijdrage geleverd aan onze jaarlijkse kerstbijeenkomst die voor de leden gratis toegankelijk is.
-8-Via de Nieuwsbrief worden de leden op de hoogte gehouden over de geplande activiteiten en wordt verslag hiervan gedaan. Dit jaar is de Nieuwsbrief 10 keer, gelijktijdig met de Nestor bij de leden bezorgd.
-9-In het aantal Nestorbezorgers die zich hiervoor inzetten is een kleine wijziging gekomen. De belastinginvullers hebben zich verdienstelijk gemaakt voor de leden die hierop een beroep hebben gedaan.
-10-Naar het zich laat aanzien kan gebruik van de Menswording voor het jaar 2016 nog worden voortgezet.
-11-Vanwege het aangekondigde vertrek van de voorzitter is diverse malen een verzoek voor aanmelding als bestuurslid gedaan. Uiteindelijk hebben zich twee dames beschikbaar gesteld. Ter kennismaking hebben zij eenmaal een bestuursvergadering meegemaakt.
De vertrekkende voorzitter heeft wel toegezegd hand-en-spandiensten te verrichten. Vooral zijn fotoreportage die op de website wordt geplaatst willen wij niet meer missen.

Foto's Kerstviering 16 december 2015

 

 

Foto's bezoek aan "Rozen en Radijs" in Burgerveen 


Wij kijken terug op een zeer geslaagd uitstapje naar "Rozen en Radijs". Met zo'n kleine 40 leden reden wij met auto's naar Burgerveen. In een grote gezellig ingerichte kas werden wij hartelijk ontvangen.
Saskia van "Rozen en Radijs" gaf een prachtige demonstratie van bloemschikken. Het lijkt zo eenvoudig maar is een hele kunst om zulke mooie bloemstukken te maken. Wij kregen tips, die wij zeker thuis kunnen toepassen. Wie wist nou dat je oase niet onder mag dompelen, maar rustig  op een schotel het water er in laten trekken. Wij zijn nooit te oud om te leren.
Na deze demonstratie werden enkele bloemstukken verloot en genoten wij van een kopje koffie / thee met heerlijke appelgebak.
Daarna kon iedereen nog even door de tuin lopen en/of wat inkopen doen in de winkel. Rond 16.15 uur zijn wij weer naar Leiderdorp gereden. Zulke uitstapjes smaken naar meer.

Wilt u de foto's van ons bezoek bekijken, klik dan hieronder twee keer op de blauwe regel. De foto's komen dan in beeld. Klik op de eerste foto. Deze komt groot in beeld en boven de foto ziet u het woord "diashow". Klik hierop en de andere foto's komen één voor één in beeld. Veel kijkplezier.

https://plus.google.com/photos/114215312637611872483/albums/6151300806841366897