Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Leiden
« terug naar overzicht

6 juli 2018

Duizenden ouderen betalen te veel eigen bijdrage

Mensen die te maken krijgen met zorg thuis of bij verhuizing naar een verpleeghuis, betalen hiervoor een eigen bijdrage die door het CAK wordt berekend. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen van twee jaar geleden. Vaak is de huidige situatie in deze twee jaar al zodanig veranderd dat ouderen te veel betalen aan eigen bijdrage.
Die bedragen kunnen fors oplopen en tot problemen leiden, zoals het niet kunnen betalen van extra kosten die met de veranderende situatie kunnen ontstaan. KBO-PCOB wil hiervoor zo snel mogelijk een oplossing en zet daarom tijdelijk een nieuwe dienst in de markt: Bespaar Eigen Bijdrage (BEB).
“Een verhuizing naar bijvoorbeeld een verpleeghuis is vaak al een ingrijpende gebeurtenis. Extra zorgen over financiën moeten dan zo min mogelijk aan de orde zijn. Dat zo veel mensen te veel betalen, vaak zonder dat te weten, daar moet hoognodig wat aan gedaan worden”, stelt Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB.
Ook het regelen van het aanpassen van de eigen bijdrage is ingewikkeld en tijdrovend. Jasper Akkerman, sociaal ondernemer BEB: “Toen bleek dat mijn eigen oma bij haar verhuizing naar het verpleeghuis bijna €28.000 per jaar aan eigen bijdrage moest betalen, vanwege een tijdelijk vermogen door de verkoop van haar huis, heb ik daar werk van gemaakt. Dat kostte veel tijd en geregel, maar nu betaalt ze wel een eigen bijdrage die overeenkomt met haar vermogen. Dat was voor mij aanleiding om ook anderen hiermee te gaan helpen. Het gaat vaak om duizenden euro’s per jaar, dat zou toch niet nodig moeten zijn.”
Vanzelf overbodig
De dienst is van tijdelijke aard, benadrukken KBO-PCOB en Bespaar Eigen Bijdrage: “Zodra de processen rond de eigen bijdrage duidelijker, transparanter en sneller verlopen, wordt Bespaar Eigen Bijdrage vanzelf overbodig. We doen dan ook een beroep op het CAK om hier echt werk van te maken.” Met die intentie start de nieuwe dienst per direct. Vanderkaa: “Bewustwording en duidelijkheid rond de eigen persoonlijke financiële situatie dragen bij aan ouder worden op een goede en positieve manier. Want weten waar je aan toe bent geeft rust, dat mag niet onder druk komen te staan door bureaucratische processen en onduidelijkheid.”
Door het bundelen van de krachten van KBO-PCOB en BEB kunnen veel mensen worden geholpen om flink te besparen. De dienst biedt de mogelijkheid om de eigen verplichte bijdrage door te laten rekenen via de Bespaar Scan, mogelijk te verlagen en het te veel betaalde bedrag terug te vorderen.

In het magazine KBO/PCOB van juli /augustus kunt u hierover meer informatie lezen.

13 mei 2018

Gratis huisbezoek van veiligheidsadviseur KBO-PCOB

Wilt u weten hoe veilig uw huis is? Vraag dan een persoonlijk advies aan een van de veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB. De vrijwillige adviseur loopt met een checklist uw hele huis na en geeft u tips die zijn afgestemd op uw woonsituatie. Bij het huisbezoek krijgt u ook een gratis kierstandhouder cadeau.
Bel met het verenigingsbureau van KBO-PCOB om in contact te komen met een veiligheidsadviseur bij u in de buurt: tel. 030 - 3400 600.

13 mei 2018

Per 1 juni nieuw nummer Servicetelefoon
Vanaf 1 juni hebben de Service-, Juristen- en Pensioentelefoon van KBO-PCOB een nieuw nummer: 030 - 3400 655. Naar dit nummer belt u tegen het reguliere tarief; de extra kosten die u betaalde voor het 0900-nummer vervallen. Op deze manier verbeteren we de service voor onze leden.
U kunt de Service-, Juristen- en Pensioentelefoon bellen met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid en juridische zaken. Ons telefoonteam staat u persoonlijk te woord en helpt u graag.

13 mei 2018

Ledenvoordeel: heerlijke maaltijden met 10% korting

Niet altijd meer zin om zelf te koken? Of wordt het wellicht lichamelijk lastiger voor u? Maak dan gebruik van de maaltijdservice van Apetito. U kunt op meerdere manieren bestellen en vaste chauffeurs leveren de maaltijden persoonlijk bij u thuis af. Als lid van KBO-PCOB ontvangt u een korting van 10% op de maaltijdprijs. Op onze website kunt u doorklikken voor meer informatie en het bestellen van een proefpakket.

Klik op de oranje button voor meer informatie over het Apetito-ledenvoordeel. Op onze website vindt u ook het complete en actuele aanbod van alle mooie aanbiedingen voor leden van KBO en PCOB.

 

 

Vrijwilliger Ouderen Adviseur

Voor leden die problemen hebben met het ouder worden waardoor sommige zaken niet meer gaan zoals wel men zou willen, kan een beroep worden gedaan op de vrijwilliger ouderen adviseur. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met het oeilijker worden van de zelfredzaamheid. Zoals het huishouden , het doen van boodschappen, eenzaamheid, onduidelijkheid over binnengekomen formulieren van particulieren of overheidsinstellingen, kortom een goed overzicht houden over de administratie. Ook kan de adviseur u bijstaan bij een gesprek over een indicatiestelling voor huishoudelijke hulp of opname in een zorginstelling.

Wim Bunnik onze ouderenadviseur brengt nog twee onderwerpen onder uw aandacht:

Huishoudelijke hulp en de Regiotaxi.

Per 1 januari is voor degenen die huishoudelijke hulp hadden op basis van de algemene voorziening omgezet in een maatwerkvoorziening. De aanbieder en het aantal uren verandert daardoor in principe niet. Als u echter meent met het aantal uren niet uit te komen , omdat het er naar uw mening meer of minder moeten zijn, neem dan contact op met het informatiepunt Sociaal Wijkteam telefoon 14071, keuze 2.

Wij horen nogal eens klachten over de regiotaxi. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de wachttijd aan de telefoon voor het boeken van een rit, het niet op tijd opgehaald worden, de hulp van de chauffeur e.d.. Wij verzoeken u klachten altijd te melden door gebruik te maken van de klachtenreactiekaarten of te bellen naar 0900-2022369. Dit nummer kost 2 cent per minuut. In de praktijk worden bijna alle klachten gegrond verklaard en de indieners van de klacht krijgen een compensatie in de vorm van een tegoedbon waarmee gratis ritten gemaakt kunnen worden.

Hulp bij het invullen van het belastingformulier.

Indien u zelf niet meer uw jaarlijkse plicht tot het invullen van het belastingbiljet kunt vervullen en uw inkomen is zodanig dat het inhuren van een belastingconsulent financieel gezien een te zware aanslag op uw inkomen betekent, kunt u de hulp vragen van een vrijwilliger van de KBO die u helpt met het invullen. Vraagt u die hulp dan aan via het bestuur.

Medisch onderzoek verlenging rijbewijs

Personen die een rijbewijs hebben moeten vanaf hun 75e levensjaar elke 5 jaar een medische keuring ondergaan alvorens  zij een verlenging van het rijbewijs krijgen. Leden van de KBO krijgen voor de daaraan verbonden kosten een reductie op de prijs. U dient vooraf een Eigenverklaring met een geneeskundig verslag af te halen en in te vullen. De gemeente Leiden geeft deze niet meer af. Wel kunt u nog terecht bij de gemeente Oegstgeest (€ 25,00), bij sommige rijschoolhouders of bij het CBR. Echter de laatste twee brengen hiervoor ook nog administratiekosten in rekening.

U kunt voor de keuring  een afspraak maken bij :Stichting MediPartners Nederland Dorpskantoor de Burgt, Burgemeester Koomansplein 1 op de 2e etage in Rijnsburg.
Het telefoonnummer is hetzelfde gebleven.
Telefoonnummer 071-572 8434

De Sociale Wijkteams in Leiden

In een brochure van de stichting Radius stond een stukje over de Sociale Wijkteams in Leiden. Naast de hulp die u in kunt roepen via de Vrijwilliger Ouderen Adviseur van de KBO kan het ook nuttig en behulpzaam zijn om iets te weten over deze wijkteams.
De Sociale wijk)teams zijn er voor iedereen die er zelf even niet meer uitkomt en ondersteuning zoekt op het gebied van wonen, werken, inkomen, ontmoeting, zorg en gezondheid’
Het Sociale (wijk)team is er ook voor familieleden, buren of vrienden. Mantelzorgers of mensen die zich vrijwillige willen inzetten kunnen eveneens bij het team terecht voor tips en ondersteuning.
In het team werken professionals uit verschillende organisaties op het gebied van zorg en welzijn samen om passende ondersteuning te bieden.
Waar moet u naar toe met uw vragen?
U kunt direct contact opnemen met 1 van de 8 teams. Hieronder ziet u een lijst met de adresgegevens van alle teams en kunt u zien welk team het dichtst bij u in de buurt is gevestigd.
Wijkteam Roodenburg Roodenburgerstraat 1a telefoon 071-5164905
Wijkteam Binnenstad Middelstegracht 85 (Pancrat) telefoon 071-5164908
Wijkteam Mors Topaaslaan 21 telefoon 071-5164907
Wijkteam Boerhaave/Station wordt medio maart 2018 samengevoegd met wijkteam Noord Arubapad 2 Het Gebouw 
Wijkteam Bos- en Gasthuis Boshuizerlaan 5 (Huis van de Buurt Vogelvlucht) telefoon 071-5167877
Wijkteam Noord Arubapad 2 Huis van de Buurt Het Gebouw telefoon 071-5164904
Wijkteam Stevenshof Trix Terwindtstraat 4 Huis van de Buurt Stevenshof telefoon 071-5164909
Wijkteam Merenwijk Valkenpad 5 Huis van de Buurt Op Eigen Wieken telefoon 071-5164910.
U kunt ook een centraal nummer bellen 14071 Leiden keuze 4.
Verder kunt u ook de website bekijken www.leiden.nl/sociaalwijkteam