Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Leiden
« terug naar overzicht

De afdeling KBO Leiden opgericht  7 februari 1986 heeft meer dan 500 leden die over de hele stad verspreid wonen, Sinds kort wordt de afdeling ook aangeduid als KBO/PCOB Dat komt door de fusie van de KBO met de Protestant Christelijke Ouderen Bond, Hoewel het bestuur hier in de toekomst verdere uitwerking aan hoopt te geven is het vooralsnog  niet tot een daadwerkelijke samenwerking gekomen in verband het nog niet kunnen beschikken over het adressenbestand van de leden van de PCOB.,

Het bestuur zet zich in voor de belangen van de leden zowel op sociaal als op ontspanningsgebied. Door het hele jaar worden diverse activteiten georganiseerd zowel voor ouderen die wat minder mobiel zijn als voor leden die nog volop kunnen meedoen aan sportieve activiteiten zoals wandelingen en fietstochten, Eenmaal per jaar wordt een bustocht georganiseerd naar leuke plaatsen in Nederland.

Het lidmaatschap bedraagt thans 27,50 Euro per jaar.Daarvoor krijgt u 10 keer per jaar het bondsblad. Voorts kunt u, als u niet collectief verzekerd bent. een korting  krijgen op uw ziektekostenverzekering bij Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis  Daarnaast kunt u deelnemen aan de activiteiten die voor de leden worden georganiseerd zoals ontmoetingsmiddagen met diverse onderwerpen, zoals zanguitvoeringen, bloemschikken, lezingen, bingo en presentaties. Voorts kunt u 1 keer per maand in de wintermaanden deelnemen aan een wandeling of in de zomermaanden aan een fietstocht. Elk jaar wordt een dagtocht per bus aangeboden en 2x per jaar kunt u deelnemen aan een gezamenlijk diner. Met vragen of problemen kunt u een beroep doen op hulp van de Vrijwilliger Ouderen Adviseur en op de vrijwilligers die u helpen met het invullen van uw jaarlijkse belastingaangifte.

 

Het bestuur van de afdeling KBO Leiden bestaat uit:l

1, Voorzitter  (deze functie is vacant.) Waarnemend  de heer Rien Rijk.telefoon 071-5221936

2 Vice  voorzitter  (vacant)

3. Penningmeester;  de heer Ton Silvester  telefoon 071-5218109

4. 2e penningmeester (vacant)

4. Secretaris:  De heer Johan Hogendoorn. telefoon 06-51101802

5. 2e secretaris Mevrouw Eveline van den Hoek 06-51091161

6. Bestuursleden de heer Rien Rijk  telefoon 071-5221936 ; Mevrouw Eveline van den Hoek telefoon 06-51091161, mevrouw Lucia de Jeu telefoon 06-12062717 ; de heer Paul de Graaf telefoon 071-5210008. 

Organisatie KBO-middagen :    De heer Paul de Graaf en de dames Lucia de Jeu en Eveline van den Hoek

Ledenadministratie:  mevrouw Tineke Heemskerk  telefoon 071-5310968

Vrijwilliger Ouderen Adviseur: de heer Wim.Bunnik telefoon 071-5410999

 Adres secretariaat:De Heer J.D.Hogendoorn Vrouwenweg  46 Leiden  mailadres:  kboleiden@ziggo.nl telefoon 071-5801038

Website: kbozuidholland.nl   (kies dan "afdelingen" en vervolgens via  L en Leiden. Aan de rechterzijde ziet u dan een aantal onderdelen van de website , die u door er op te klikken kunt bekijken.

Webredacteur Rien Rijk

Ledenadministratie
Meld s.v.p. overlijden of verhuizing van een KBO-lid bij Tineke Heemskerk, die de ledenadministratie verzorgt en deze
graag bijgewerkt houdt.
Telefoon 071-531 0968, of e-mail:
tinekeheemskerk47@ziggo.nl