Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Bergschenhoek
« terug naar overzicht

Lidmaatschap KBO afdeling Bergschenhoek

Het lidmaatschap is individueel en dient schriftelijk te worden aangevraagd doormiddel van het invullen van het Aanmelding Lidmaatschapformulier.

Na verwerking van het aanmeldingsformulier wordt een persoonlijk lidmaatschap-nummer toegekend en U een doorlopend machtigingsformulier aangeboden ter ondertekening.

Er wordt een persoonlijke ledenpas verstrekt die behalve de reguliere diensten van de afdelingen ook toegang geeft tot alle extra landelijke diensten en service zoals die worden aangegeven in het ledenblad KBO-PCOB Magazine.

Het ledenblad KBO-PCOB magazine wordt per adres bezorgd, meer leden op het zelfde adres ontvangen derhalve één KBO-PCOB magazine.

Het lidmaatschap gaat in op de 1e dag van de maand volgend op de maand van aanmelding, bijv. aangemeld in juli dan gaat de contributie in per 1 augustus en betaalt U 5/12 deel van de contributie in dat jaar. De eerste contributie (van een gebroken jaar) wordt U per factuur in rekening gebracht. De contributie voor een vol kalenderjaar wordt, voor zover er een machtiging is verstrekt, aan het begin van het nieuwe jaar automatisch geïncasseerd.

Zonder tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch van jaar tot jaar verlengd. Het is in Uw en ons belang indien er wijzigingen in Uw persoonlijke gegevens zijn, deze tijdig aan ons door te geven.

De hoogte van de contributie wordt uiterlijk in de maand oktober bekend gemaakt via de nieuwsbrief.
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of via e-mail en wel 2 maanden voor het nieuwe kalender jaar. Er wordt nimmer contributie gerestitueerd, bij verhuizing naar een andere KBO afdeling behoeft U niet opnieuw contributie over dezelfde periode te betalen.

Contact :
Ledenadministratie : Dhr. Jos van Heteren (J.W.H.)
e-mail: josvanheteren@gmail.com

Financiën : Dhr. H. Hallmann; tel.: 010-521 23 36
e-mail: hans@hallmann.nl

05 december 2019