Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Bergschenhoek
« terug naar overzicht

 

     

De KBO afdeling Bergschenhoek is opgericht op 2juli 1987 
  De afdeling heeft 250 leden

Een belangrijke taak is het behartigen van belangen van senioren, vitaal of kwetsbaar, bij de overheid,instellingen en het bedrijfsleven. Dat doen wij samen met anderen. n.l. De landelijke KBO-PCOB, de provinciale K.B.O.Zuid-Holland, de Regionale Bond DELFT, WESTLAND-OOSTLAND (KBO-DWO) en de ANBO (Alg. Ned. Bond Oud.)
Wij beschikken over een Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA).

KBO Zuid-Holland

De provinciale KBO Zuid-Holland is een vereniging met een bondsbestuur, dat gekozen is door de Algemene Ledenvergadering. De leden van de KBO Zuid-Holland zijn de 54 plaatselijke afdelingen, verspreid over de provincie Zuid-Holland. Bergschenhoek is hier dus ook een onderdeel van.               
KBO Zuid-Holland is n van de elf zelfstandige provinciale KBOs, die samenwerken binnen een landelijke federatieve koepel. Deze federatieve koepel heet de Unie KBO.

Unie KBO

De KBO is de grootste seniorenorganisatie van Nederland met ongeveer 190.000 leden.
De KBO is er voor senioren, door senioren. In politiek Den Haag zorgt zij voor de belangenbehartiging op vele terreinen. o.a. OV, de pensioenen en veiligheid. 
Onze directeur Manon van der Kaa is regelmatig te horen en te zien op radio en TV.
Voor o.a. zelfstandig wonen, thuishulp of thuiszorg is de gemeente Lansingerland verantwoordelijk.

De KBO telt ruim 500 lokale afdelingen waar leden elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en lokaal de belangen van senioren behartigen. Duizenden vrijwilligers zetten zich in vr elkaar. Ze worden opgeleid om andere leden te helpen bij het invullen van de belastingen, als ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach.

Op het landelijke bureau bemensen vrijwilligers ook de Service- en Juristentelefoon, waar ze de meest uiteenlopende vragen van leden beantwoorden.

De KBO-PCOB werkt op allerlei fronten samen met diverse maatschappelijke en commercile organisaties.

Als lid van de KBO profiteert u van veel voordelen die de KBO u te bieden heeft.