Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Barendrecht
« terug naar overzicht
BESTUUR: 
 
Voorzitter
Cees Buijs
telefoon: 0180-61 95 63
 
Secretaris:
Marianne Geelen
m.geelen10@chello.nl
telefoon 0180 - 61 59 23

Penningmeester:
Rien van Wilgenburg
mvwilgenburg@hetnet.nl
telefoon 06 - 51 27 03 18

Ledenadministratie en bezorging KBO-PCOB magazine
Marianne de Jong
m.jong84@chello.nl
telefoon 0180 - 61 88 42

Redactie nieuwsbrief
Engelien van Ewijk-Laurens
Corrector
Marianne Geelen

Activiteiten en beheer website
Engelien van Ewijk-Laurens
engelienvanewijk.laurens@gmail.com
tel.0180 615913 / tel.06 42906527
 
 
Belangenbehartiging:
 
Ouderenadviseurs
Mirjam van Slobbe
ouderenadvisering.barendrecht@gmail.com
telefoon 06 - 14 63 88 33
 
Belastingservice:
Voor meer info zie ledenservice

Bert van Dongen
bert-van.dongen@wxs.nl
telefoon 0180 - 62 23 80

Contactpersoon KBO - Augustinusparochie: 
Marianne de Jong 
m.jong84@chello.nl
telefoon 0180 - 61 88 42 
 
Dagtripjes:
Francien Legerstee
ftmlegerstee@xs4all.nl
Tiny van Raaij 

Postadres voor leden:
Rietgors 42
2991 MS Barendrecht

Bankrelatie:

NL05 INGB 0002 4227 96
 
t.n.v. KBO Barendrecht te Barendrecht

KvK Rotterdam 40345164