Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Barendrecht
« terug naar overzicht

Het menu boven is van Zuid-Holland, rechts van KBO-Barendrecht.

 

De eerst volgende nieuwsbrief, juli/augustus, komt 30 juni a.s. uit

  LET OP: de nieuwsbrief of andere berichten van onze KBO

i.v.m. wijzigingen vanwege CORONA VIRUS.

Hierdoor zijn er ook geen activiteiten,

wel proberen we zoveel mogelijk contact te houden d.m.v. telefoon, mail en kaarten

 Welkom bij KBO Barendrecht 

KBO Barendrecht is een vereniging van 50 plussers die zich actief inzet voor haar leden op de volgende terreinen:
Sociaal Culturele Activiteiten en Belangenbehartiging.

KBO organiseert met veel enthousiasme zeer diverse activiteiten:
- Soosmiddagen, culturele en informatieve middagenin de kerkzaal van de Augustinusparochie 
- Voorjaar- en najaarsdagreis per bus
- Halvedag reisjes
Exclusieve buitenlandse reis per vliegtuig en/of bus via een reisorganisatie, buiten verantwoordelijkheid van de KBO.

Belangenbehartiging wordt geboden op het gebied van:
- Belastingformulieren invullen
- Ouderenadvisering

KBO leden kunnen deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea, die u recht geeft op korting op uw premie.

Met uw ledenpas heeft u toegang tot:  de voordelige aanbiedingen bij KBO-PCOB voordeel: 
https://www.kbo-pcob-voordeel.nl/                          

Een paar voorbeelden zijn o.a.: duurzaam besparen, vrije tijd, gezond leven, veilig thuis wonen, voordelig bellen.
Daarnaast kunt u gebruik maken van de KBO-PCOB-ledenservice voor vragen op juridisch, gezondheids-, woon en consumentengebied

* Informatief

Zilveren Kruis ook in 2021 korting op uw verzekering

Collectiviteitskorting blijft gehandhaafd

Het leek onzeker maar met een effectieve lobby heeft onder andere KBO-PCOB de collectiviteitskorting in 2021 weten te behouden voor senioren. Als u gebruik maakt van onze collectieve zorgverzekering behoudt u dus ook in 2021 3% premievoordeel naast alle andere extra voordelen. Senioren hebben te maken met stijgende zorgkosten. Daarom hebben wij altijd geprobeerd de korting op de basispremie van onze collectieve zorgverzekering te behouden. De politiek leek daar anders over te denken. KBO-PCOB heeft met succes duidelijk kunnen maken wat het belang is van een collectieve zorgverzekering voor onze leden.

Bij een paar van onze leden is er verwarring ontstaan over het al dan niet meeliften van de partner op het KBO-PCOB lidmaatschap van de andere partner.
Het is heel eenvoudig: U mag niet meeliften om in aanmerking te komen voor kortingen e.d.
In de collectieve zorgovereenkomst van KBO-PCOB met Zilveren Kruis is vastgelegd dat het lidmaatschap van KBO of van PCOB verplicht is om gebruik te kunnen maken van de collectiviteitskorting.  

Onze verenigingen kennen een individueel lidmaatschap.
Om in aanmerking te komen voor de collectiviteitskorting moet elke verzekerde dus lid zijn (bij een echtpaar dus beide partners). Dat is opgenomen in de informatie die over de zorgverzekering wordt aangeboden.

Om te controleren of beide partners lid zijn vindt er regelmatig door Zilveren Kruis een lidmaatschapscontrole plaats op het bestand van onze 60.000 collectief verzekerden.
Na de controle schrijft Zilveren Kruis de collectief verzekerden die niet teruggevonden zijn in de ledenbestanden van KBO of PCOB zelf aan.
Wordt de ontvanger van de brief uiteindelijk geen lid, dan wordt hij/zij uitgeschreven uit het collectief en verliest daarmee de kortingen en andere voordelen.
Mocht u toch nog vragen hebben of twijfelen kunt u altijd contact opnemen met
Zilveren Kruis. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 20.00 uur. Telefoon 071 75 100 25.