Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Honselersdijk - Naaldwijk - Maasdijk
« terug naar overzicht

 

De meest recente nieuwsbrief juni 2021

mei 2021                   April 2021
febr 2021                 dec/jan 2021             nov 2020                  okt 2020         sept 2020
april 2020                 mei 2020                    juni 2020                juli/aug 2020     sept 2020
febr 2020                   dec 2019/jan 2020     november 2019     okt 2019          sept 2019
juli/aug 2019            juni 2019                   mei 2019               april 2019       maart 2019
febr 2019                  Dec/jan  2018/2019   nov  2018              okt. 2018        sept 2018
juli/aug 2018            juni 2018                   mei 2018               april 2018       maart 2018 
jan/febr 2018           Dec 2017                   nov 2017               okt   2017       aug/sep 2017
juli    2017                juni 2017                  mei    2017             april  2017      maart  2017
 jan/febr. 2017        
dec.   2016                nov  2016              okt   2016       sept   2016      
       
    


 

   
De Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) in het Westland
De VOA is een goed opgeleide vrijwilliger die de ouderen hulp en ondersteuning biedt op de terreinen van: 
Zorg, Wonen, Mobiliteit, Participatie, Inkomen en Recht.
Op uw verzoek ondersteunt, verwijst, bemiddelt of adviseert de VOA vrijblijvend over regelgeving en voorzieningen.
De VOA geeft geen dwingende adviezen, maar helpt bij de probleemverheldering, denkt met u mee, informeert, adviseert en verwijst. De VOA helpt u de touwtjes zelf in handen te houden. link >> MEER LEZEN

Seniorenorganisaties KBO en PCOB gaan samen
De twee seniorenorganisaties KBO en PCOB willen samen de toekomst in als dé grote seniorenorganisatie van Nederland: KBO-PCOB. Dat hebben de ledenraden van beide verenigingen vandaag besloten. "We bundelen onze krachten, in het belang van de Nederlandse ouderen", zo stellen de beide voorzitters. De verenigingen hebben opgeteld zo’n 300.000 leden. De eerste stap is het samenvoegen van de twee landelijke bureaus tot één gezamenlijk bureau waarin de collectieve belangenbehartiging wordt opgepakt. De twee verenigingen blijven vooralsnog in hun huidige vorm bestaan.

Het samengaan van de beide landelijke bureaus is een logische voortgang van de al jarenlange succesvolle gezamenlijke belangenbehartiging en projecten. Hannah Bovenkerk, bestuursvoorzitter PCOB: "Onze verenigingen vullen elkaar in veel opzichten aan. We vinden elkaar in de kernwaarden die we beide uitdragen, zoals het omzien naar elkaar en het opkomen voor ouderen."
Wil van der Kruijs, bestuursvoorzitter Unie KBO: "Het samengaan van de bureaus is een belangrijke stap op weg naar één krachtige organisatie. Samen staan we nog sterker in de belangenbehartiging voor senioren, en dat is hard nodig in deze tijd."
Vijf speerpunten
De eerste stap voor de gezamenlijke seniorenvereniging KBO-PCOB is het samengaan van de landelijke bureaus die nu nog in Zwolle en ’s-Hertogenbosch gevestigd zijn. Het nieuwe bureau gaat straks onder één naam de belangen van ouderen behartigen. De samenwerking geeft meer slagkracht en zorgt ook voor meer zichtbaarheid in het maatschappelijke en politieke debat. De nieuwe KBO-PCOB heeft vijf speerpunten voor het beleid van de komende jaren opgesteld: langer thuis wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.
Eigenheid blijft
Stip aan de horizon is beide verenigingen samen laten gaan in één vereniging. Bij dit proces staat zorgvuldigheid voorop. Hannah Bovenkerk: "De kracht van onze verenigingen zit bij onze afdelingen, dicht bij onze leden. We werken samen vanuit wat ons bindt en met erkenning van verschillen in cultuur en structuur. Steeds meer organisaties richten zich op ouderen, maar juist onze verenigingsstructuur maakt ons uniek." Wil van der Kruijs beaamt dit: "De lokale afdelingen zijn daarin belangrijk. De landelijke belangen- en serviceorganisatie richten we nu gezamenlijk in, om te komen tot één effectieve en geïntegreerde werkorganisatie, in het belang van al onze leden."