Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Bijscholingsdag Ouderenadviseurs Zuid-Holland

Bijscholingsdag Ouderenadviseurs Zuid-Holland

07-11 Op dinsdag 22 oktober vond een bijscholingsdag plaats voor de ouderenadviseurs. Ouderenadviseurs zijn van grote betekenis voor senioren van onze afdelingen die hulp/advies nodig hebben. Het onderwerp van deze bijscholingsdag was 'gezond genieten'.

Aan de hand van een PowerPointpresentatie informeerde mw. Kasperkovitz van het landelijk verenigingsbureau de aanwezigen over de effecten van alcohol op hogere leeftijd en de voordelen van (tijdelijk) stoppen of minderen. Vervolgens werd het woord gegeven aan mw. Van der Ham en mw. Sodihardjo van de KNMP (de brancheorganisatie voor apothekers) die d.m.v. een presentatie in gingen op de wisselwerking tussen alcohol en medicijnen en de kans op vallen.

Na de pauze werden groepen gevormd om aan de hand van vragen met elkaar in gesprek te gaan over dit thema en om de kennisquiz 'DobbelFit' te doen over fit en vitaal ouder worden met vragen over voeding, medicijnen, bewegen, alcohol en allerlei acties gericht op bewegen.

Deze succesvolle bijeenkomst werd om 12.30 uur beŽindigd met een gezamenlijke lunch.

terug naar overzicht