Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Steviger vangnet voor werkloze ouderen

Steviger vangnet voor werkloze ouderen

01-8 Het kabinet heeft besloten om de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) te verlengen. Hiermee blijft een belangrijk vangnet in stand om oudere werklozen te beschermen tegen afglijden naar armoede. Een lobbysucces waar KBO-PCOB lang voor heeft gepleit.

Vlak voor het zomerreces werd bekend dat de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) wordt verlengd. Werknemers vanaf 60 jaar en 4 maanden die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, kunnen aanspraak blijven maken op zo’n IOW-uitkering.
Ondanks het aantrekken van de arbeidsmarkt staan nog steeds veel vijftigers en zestigers aan de kant.

 

Vermogen intact
De IOW biedt een tijdelijk vangnet aan oudere werklozen van wie de WW- of WGA-uitkering is afgelopen en die nog geen recht hebben op een AOW-uitkering. Als zij aanspraak willen maken op de bijstand, moeten ze vaak eerst hun eigen vermogen of dat van hun partner ‘opeten’. Dit hoeft niet bij een IOW-uitkering. Het recht op een IOW-uitkering loopt totdat zij de AOW-leeftijd bereiken. De Tweede Kamer zette, mede aangespoord door KBO-PCOB, nog een stap verder. Als resultaat van een toezegging aan het Kamerlid Chris Stoffer (SGP) groeit de toetredingsleeftijd voor de IOW niet mee met de stijgende pensioenleeftijd.

Bron: Nieuws van KBO-PCOB, 12 juli 2019

terug naar overzicht