Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Zestien nieuw opgeleide ouderenadviseurs in de regio Duin- en Bollenstreek van KBO Zuid-Holland

Zestien nieuw opgeleide ouderenadviseurs in de regio Duin- en Bollenstreek van KBO Zuid-Holland

13-2 In het kader van het pilot project ‘Ouderenadvisering 2.0’ van KBO Zuid-Holland, hebben 16 cursisten uit de regio Duin- en Bollenstreek op 17 januari hun certificaat ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis in Hillegom.

Met het inzetten van ouderenadviseurs ten behoeve van senioren zal getracht worden de zelfredzaamheid en het welbevinden van senioren te vergroten, zodat ze zich langer zelfstandig kunnen redden en kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Vrijwillige ouderenadviseurs geven senioren desgevraagd persoonsgerichte informatie, advies en/of begeleiding of verwijzen naar en bemiddelen over regelgeving en voorzieningen aan ouderen die dat nodig hebben. Met het oog het keukentafelgesprek, het persoonlijke gesprek dat met de gemeente gevoerd moet worden op het moment dat ondersteuning nodig is, kunnen vrijwillige ouderenadviseurs ook heel goed worden ingezet t.b.v. de onafhankelijke cliŽntondersteuning.

Als u gebruik wilt maken van een vrijwillige ouderenadviseur, dan kunt u contact opnemen met uw plaatselijke afdeling.

terug naar overzicht