Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Algemene Vergadering KBO Zuid-Holland op 27 november 2018

Algemene Vergadering KBO Zuid-Holland op 27 november 2018

12-12 Op 27 november 2018 kwamen 40 van de 54 afdelingen, kaderleden en genodigden van KBO Zuid-Holland bij elkaar voor de Algemene Vergadering. Na de opening door de voorzitter, de heer Thuis, werd het meditatief moment verzorgd door mevrouw Mulder, lid van het bondsbestuur en vertegenwoordiger van KBO-regio Duin- en Bollenstreek. Mw. Mulder droeg een mooi gedicht voor van Ruth Lillegraven, een schrijfster uit Noorwegen, met als titel ‘de overname’.

Omdat er geen vragen of opmerkingen waren werd het verslag van de Algemene Vergadering en de aanvullingen op het werkplan 2018-2019 goedgekeurd en vastgesteld. Ook gingen de aanwezigen akkoord met de begroting, nadat duidelijk werd dat de verhoging van de contributieafdracht t.b.v. KBO Zuid-Holland in 2019 en de inflatiecorrectie t.b.v. Unie KBO voor 2019, niet ten laste zou worden gebracht van de afdelingen. Duidelijk werd wel dat veel afdelingen er moeite mee zouden hebben als de contributieafdracht met ingang van 2020 zou worden verhoogd.

Na de informatie over de bestuurssamenstelling werd een dringend beroep gedaan op de aanwezigen om uit te kijken naar een geschikte man/vrouw voor de functie van penningmeester KBO Zuid-Holland.

Vervolgens werd er een presentatie gegeven door dhr. Stolk, statenlid van provincie Zuid-Holland, over de kerntaken van de provincie en de mogelijkheden om aandachtspunten (zoals bv. meerjarenplan mobiliteit of regionale woonvisies) die van belang zijn voor senioren onder de aandacht te brengen van gemeenten en diverse organisaties. Hierbij werd opgemerkt dat er geen specifiek ouderenbeleid is binnen de provincie en dat het sociaal domein, de zorg en de Wmo niet de verantwoordelijkheid zijn van de provincie, maar van gemeenten.

Hierna werd de vergadering afgesloten door de secretaris en werden alle aanwezigen bedankt voor hun bijdrage en uitgenodigd voor een drankje en lunch.

terug naar overzicht